Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för augusti 2021

2021-09-07, kl. 07:00

Under augusti månad flög närmare 1,5 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, motsvarande en minskning med 60 procent jämfört samma tid före pandemin i augusti 2019. Återhämtningen för flygresandet fortsätter i augusti och för andra månaden i följd når antalet resenärer den högsta nivån sedan inledningen av pandemin. Dock märks nu en viss avmattning i återhämtningen.

Under augusti månad flög närmare 1,5 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, motsvarande en minskning med 60 procent jämfört samma tid före pandemin i augusti 2019. Återhämtningen för flygresandet fortsätter i augusti och för andra månaden i följd når antalet resenärer den högsta nivån sedan inledningen av pandemin. Dock märks nu en viss avmattning i återhämtningen.

- Vi kan glädjande konstatera att flygets återhämtning har fortsatt under sommaren i takt med att samhällen öppnar upp och en ökad vaccinationsgrad. Utvecklingen är också driven av en säsongsmässig ökning av semesterresandet och resor till släkt och vänner. När vi summerar sommarresandet är vi dock långt ifrån ett normalläge. Under augusti månad saknades fortsatt 6 av 10 resenärer vid våra flygplatser jämfört med före pandemin, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- I slutet av augusti märktes en viss avmattning i återhämtningstakten för flygresandet. Även om ljuspunkterna är många, så är osäkerheten framåt fortfarande stor. Det beror dels på hur pandemin utvecklas, men det finns också osäkerhet kring exempelvis i vilken utsträckning affärsresandet tar fart under hösten, säger Jonas Abrahamsson.

Av de knappt 1,5 miljonerna resenärerna under augusti månad var närmare 1 078 000 utrikesresenärer och 420 000 inrikesresenärer, motsvarande en minskning på 61 procent i utrikesresandet respektive 57 procent i inrikesresandet jämfört med samma månad 2019, före pandemin. Totalt ökade flygresandet under augusti 130 procent jämfört med augusti 2020.

Vid Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, minskade flygresandet med 61 procent till 946 000 resenärer i augusti jämfört med augusti 2019. Utrikesresandet visade på en minskning med 62 procent, medan inrikesresandet minskade med 55 procent. Jämfört med augusti månad 2020, som också var kraftigt påverkad av pandemin, ökade antalet resenärer med 126 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget närmare 265 000 resenärer i augusti, en minskning med 58 procent jämfört med augusti 2019. Utrikesresandet minskade med 55 procent, medan inrikesresandet minskade med 73 procent. Jämfört med augusti i fjol var resenärsökningen sammanlagt 155 procent.

Bromma Stockholm Airport hade drygt 64 000 resenärer under augusti, motsvarande en minskning med 64 procent med resenärsnivåerna före pandemin augusti 2019. På Swedavias sju regionala flygplatserna låg minskningen i antalet resenärer mellan 36 procent och 84 procent. Samtliga regionala flygplatser hade även i augusti en tydligt förbättrad resenärsutveckling jämfört med föregående månader och samma månad 2020.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammanlagt minskat med nära 49 miljoner resenärer sedan pandemins start.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de flertal åtgärder som Swedavia vidtagit för en trygg resa. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 600 medarbetare.