Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för juni 2021

2021-07-07, kl. 07:00

Flygmarknaden är fortfarande starkt präglad av pandemin, men visar samtidigt nya tecken på återhämtning och antalet resenärer i juni landar på den högsta nivån under en enskild månad sedan mars 2020.

Under juni månad flög 769 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med 80 procent jämfört med motsvarande tid före pandemin i juni 2019, då Swedavia hade drygt 3,8 miljoner resenärer. Flygmarknaden är därmed fortfarande starkt präglad av pandemin, men visar samtidigt nya tecken på återhämtning och antalet resenärer i juni landar på den högsta nivån under en enskild månad sedan mars 2020.

”Vi är fortfarande långt ifrån ett normalläge och resenärsnivåerna före pandemin, men vi kan med glädje konstatera att våra flygplatser för varje vecka välkomnar allt fler resenärer. Att efterfrågan nu ökar är framförallt en effekt av vaccinationsutrullningen och lättade restriktioner. Vi ser också en sedvanlig säsongsmässig effekt i ett ökat sommarresande. Våra flygplatser erbjuder nu ett stadigt ökat utbud av nya destinationer och linjer”, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

”Vi anpassar nu successivt vår verksamhet för att svara mot ett ökat resande och detta särskilt i pandemitider. På Arlanda öppnade vi exempelvis nyligen ytterligare en säkerhetskontroll för att underlätta för våra resenärer. Vi vill dock samtidigt vädja till alla resenärer att i möjligaste mån komma till våra flygplatser i god tid och så resklara som möjligt, fortsätta att hjälpas åt att hålla social distans och att följa våra och våra flygbolags rekommendationer. Tillsammans kan vi göra resandet så säkert och smidigt som möjligt”, säger Jonas Abrahamsson.

”Det finns nu ett antal positiva faktorer för återhämtningen för flygresandet. Utöver en förbättrad smittspridningssituation och lättade reserestriktioner är införandet av EU:s covidbevis ett välkommet steg för att förenkla och underlätta för våra resenärer, vilket gynnar återhämtningen på sikt. Utvecklingen framgent och under hösten är dock fortsatt helt avhängigt av den fortsatta utvecklingen av pandemin, vilket innebär att den framtida marknadsutvecklingen är fortsatt osäker”, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 769 000 resenärerna under juni var drygt 488 000 utrikesresenärer och drygt 280 000 inrikesresenärer. Det motsvarar en minskning på 83 procent respektive 73 procent jämfört resenärsnivåerna före pandemin i juni 2019.

Återhämtningen i juni har varit störst när det gäller inrikestrafiken, men det finns även tecken på att utrikestrafiken börjar återhämta sig. Den förbättrade resenärsutvecklingen i juni fortsätter och förstärks i inledningen av juli månad, dock från fortsatt låga nivåer jämfört med före pandemin.

På Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, minskade flygresandet i juni med 81 procent till 463 000 resenärer jämfört med juni 2019. Utrikesresandet minskade med 83 procent, medan inrikesresandet minskade med 71 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget närmare 126 000 resenärer i juni, en minskning med drygt 80 procent jämfört med juni 2019. Både inrikes- och utrikesresandet minskade drygt 80 procent vid flygplatsen.

Bromma Stockholm Airport hade närmare 44 000 resenärer, motsvarande en minskning med närmare 80 procent med juni 2019. På Swedavias sju regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 62 procent och 91 procent. Visby Airport hade den bästa utvecklingen i juni följt av Luleå Airport och Kiruna Airport.

Under de sexton månaderna sedan pandemins inledning har Swedavia sammanlagt tappat cirka 45 miljoner resenärer.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de flertal åtgärder som Swedavia vidtagit för en trygg resa. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 600 medarbetare.