Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för november 2021

2021-12-06, kl. 06:00

Under november reste drygt 1,7 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser. Därmed är för första gången sedan pandemins inledning närmare 60 procent av antalet resenärer tillbaka under en enskild månad. Pandemiläget, mutationen Omikron och nya restriktioner skapar dock en förnyad osäkerhet om utvecklingen den närmaste tiden.

Under november reste drygt 1,7 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser. Därmed är för första gången sedan pandemins inledning närmare 60 procent av antalet resenärer tillbaka under en enskild månad. Pandemiläget, mutationen Omikron och nya restriktioner skapar dock en förnyad osäkerhet om utvecklingen den närmaste tiden.

- Återhämtningen för flyget fortsatte under november och antalet resenärer under månaden nådde den högsta nivån sedan pandemins inledning. Lättnader i restriktioner och det digitala resebeviset underlättar för människors rörlighet, liksom ett ökat utbud av destinationer och linjer. Pandemin är dock inte över och den nya mutationen Omikrons spridning är oroväckande. Mycket är fortfarande oklart gällande variantens egenskaper och nuvarande vaccins effektivitet. Nya reserestriktioner kan därför komma att påverka människors möjligheter att resa åtminstone för den närmaste tiden, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- För alla som ska ut och resa är det nu extra viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för den egna resan. Restriktioner kan ändras och införas med kort varsel. Självklart behöver vi också alla hjälpas åt att tillsammans begränsa smittspridningen genom att följa våra expertmyndigheters rekommendationer för resande och testning. På våra stora internationella flygplatser finns möjlighet att testa sig både vid ankomst och avresa, säger Jonas Abrahamsson.

Av de drygt 1,7 miljoner resenärer som reste via Swedavias flygplatser under november var 1 125 000 utrikesresenärer och 605 000 inrikesresenärer, motsvarande en minskning på 41 procent för utrikesresandet respektive 44 procent för inrikesresandet jämfört med oktober 2019, före pandemin. Totalt sett ökade dock flygresandet under november 348 procent jämfört med november 2020.

Vid Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, minskade flygresandet med 41 procent till 1 108 000 i november jämfört med november 2019. Utrikesresandet minskade med 41 procent, medan minskningen var 43 procent för inrikesresandet. Jämfört med november månad i fjol, som också var starkt präglad av pandemin, ökade antalet resenärer med 358 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 262 000 resenärer i november, en minskning med 45 procent jämfört med november 2019. Utrikesresandet minskade med 42 procent, medan inrikesresandet minskade med 56 procent. Jämfört med november förra året var resenärsökningen sammanlagt 351 procent.

Bromma Stockholm Airport hade drygt 95 000 resenärer under november, vilket är en minskning med 53 procent jämfört med november 2019. På Swedavias sju regionala flygplatser varierade resenärsminskningen mellan 30 procent och 51 procent under november och uppgick till sammanlagt drygt 264 000 resenärer.

Alla regionala flygplatser hade också i november en tydligt förbättrad resenärsutveckling jämfört med föregående månader och jämfört med förra året.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammanlagt minskat med -55,6 miljoner resenärer sedan pandemins start för 21 månader sedan.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de flertal åtgärder som Swedavia vidtagit för en trygg resa. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.