Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för september 2021

2021-10-07, kl. 07:00

Under september månad flög drygt 1,4 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 61 procent jämfört med september 2019, före pandemin. Under september stannade återhämtningen för flygresandet av något, men lättade restriktioner i Sverige och i flera andra länder i slutet av månaden öppnar nu upp för ett ökat resande.

Under september månad flög drygt 1,4 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 61 procent jämfört med september 2019, före pandemin. Under september stannade återhämtningen för flygresandet av något, men lättade restriktioner i Sverige och i flera andra länder i slutet av månaden öppnar nu upp för ett ökat resande. Ett flertal flygbolagsetableringar på Arlanda under hösten bidrar också till en fortsatt återhämtning för flyget och en ökad tillgänglighet.

- Vi kan konstatera att det finns en rad positiva tecken när det gäller flygets återhämtning, även om takten i återhämtningen mattades av något i september. Att restriktioner nu lättar och att länder öppnar upp i större omfattning än tidigare skapar förutsättningar för att återhämtningen tar fart på nytt under hösten. EU:s covidbevis är naturligtvis också en viktig, bidragande faktor till ett förenklat resande inom Europa, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- I det här läget är det givetvis mycket positivt att flera flygbolag väljer att satsa på en förbättrad tillgänglighet till och från Sverige. Vi har på kort tid kunnat kommunicera flera stora flygbolagsetableringar på Arlanda. Mot bakgrund av det ökande resandet har vi också beslutat att öppna ytterligare en terminal på Arlanda i slutet av månaden. Vi kommer även tillsvidare att behålla våra trygghetsåtgärder på våra flygplatser i linje med flygbranschen och våra internationella åtaganden, säger Jonas Abrahamsson.

I närtid startar exempelvis tre större etableringar med varsin bas och nya linjer via Arlanda. Finnair öppnar sina långlinjesatsningar till Thailand och USA från Arlanda från slutet av oktober, Ryanair startar 23 linjer till Europa från oktobers månadsslut och till våren 2022 har även Eurowings valt att öppna omkring 20 direktlinjer till Europa via Arlanda.

Av de drygt 1,4 miljonerna resenärerna under september var drygt 970 000 utrikesresenärer och 466 000 inrikesresenärer, motsvarande en minskning på 62 procent i utrikesresandet respektive 59 procent i inrikesresandet jämfört med september 2019, före pandemin. Totalt ökade flygresandet under september 124 procent jämfört med september i fjol.

Vid Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, minskade flygresandet med 62 procent till 886 000 resenärer i september jämfört med september 2019. Utrikesresandet minskade med 63 procent, medan tappet var 59 procent för inrikesresandet. Jämfört med september månad 2020, som också var kraftigt påverkad av pandemin, ökade antalet resenärer med 120 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammanlagt knappt 247 000 resenärer i september, en minskning med 61 procent jämfört med september 2019. Utrikesresandet minskade med 59 procent, medan inrikesresandet minskade med 71 procent. Jämfört med september i fjol var resenärsökningen sammantaget 160 procent.

Bromma Stockholm Airport hade drygt 83 000 resenärer under september, vilket är en minskning med 60 procent jämfört med september 2019. På Swedavias sju regionala flygplatserna var minskningen i antalet resenärer mellan 41 procent och 69 procent. Alla regionala flygplatser hade även i september en tydligt förbättrad resenärsutveckling jämfört med föregående månader och samma månad i fjol.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammanlagt minskat med drygt 51 miljoner resenärer sedan pandemins start för 19 månader sedan.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de flertal åtgärder som Swedavia vidtagit för en trygg resa. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.