Gå till innehåll

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Tillsammans möjliggör vi för människor att mötas

 

Läs hela rapporten

Jonas Abrahamsson

VD-ord

"Fortsatt återhämtning stärker framtidstron"

Långa avstånd ska aldrig vara ett hinder för människor att mötas. Flyget knyter samman, förenar vänner, familj och gör det möjligt att dela idéer, erfarenheter och ta del av nya intryck från världens alla hörn. Därmed bidrar flyget till ökad förståelse för människor från andra kulturer och religioner som inget annat transportslag och det är ingen överdrift att flyget därmed förbättrar förutsättningarna för en tillvaro utan krig och oroligheter. Flyget behövs helt enkelt för att tillgodose människors behov av att mötas och att det behovet är fortsatt starkt ser vi när vi summerar 2023.

Året 2023 präglades av en stark operativ leverans på våra flygplatser. Det kan härledas direkt till det stora engagemang som finns i organisationen och som också har bidragit till den ökade kundnöjdheten. Det är våra medarbetare som möjliggör vår affär och som skapar våra resultat.

 

Läs hela VD-ordet

Styrelseordförande-ord

"Swedavias konkurrenskraft måste stärkas”


Swedavias konkurrenskraft måste stärkas relativt de andra nordiska länderna för att vi ska kunna bidra med en ännu bättre tillgänglighet, inte minst internationellt. Men för att detta ska vara möjligt räcker det inte med att Swedavia som flygplatsoperatör gör precis allt vi kan.

 

 

 Det behöver också ske en harmonisering av nationella och internationella styrmedel för att svenska aktörer inte ska missgynnas. Att vår ägare fortsätter att agera proaktivt för att möjliggöra nödvändiga satsningar i rätt tid kan också komma att bli mycket viktigt och att vi åter blir lönsamma under de kommande åren är en nödvändighet.

Framtidens hållbara flygplatser

Swedavia utvecklar framtidens flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige.

Swedavia är världsledande i att driva flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Och det ska bolaget fortsätta att vara. Den egna flygplatsverksamheten är fossilfri sedan 2020 och genom incitament och samarbeten ska andra utsläppskällor på flygplatserna fasas ut kommande år. Swedavia är pådrivande i den storskaliga omställningen till biobränsle för flyget och framtidens flygplatser förbereds för elflyg, vätgas och annan ny teknik. I framtidens fossilfria flygplatser knyts transportslagen ihop för att göra det enklare att resa och att boka resan dörr till dörr.

 

Läs mer om omställningen

Man med ryggsäck, Arlandas flygtorn, granar och kullar.

Omvärld och trender

Världen omkring oss präglas av simultana kriser

En eskalerande klimatkris, politisk instabilitet och ett historiskt allvarligt 
säkerhetsklimat. Kriserna påverkar varandra och utvecklingen är osäker, komplex och instabil. Nya generationer sätter samtidigt sin prägel på resor, konsumtion och arbetsliv. Parallellt med det sker en exponentiell teknikutveckling med stor potential att förbättra våra liv, samtidigt som den medför en rad olika risker. Swedavia har identifierat åtta trender som särskilt påverkar flygbranschen och vid våra flygplatser.

 

Läs om omvärld och trender

Laptop med tre moln i tre olika blå nyanser.

Så skapar Swedavia värde

Vi möjliggör för människor att mötas

Tillsammans med kunder och samarbetspartners gör bolaget det möjligt för människor att mötas. Swedavias affär riktar sig till tre kundkategorier; resenärer, flygbolag och hyresgäster. Flygplatsverksamhet och Real Estate utgör de två rörelsesegmenten.

Swedavia skapar tillgänglighet och bidrar till en konkurrenskraftig svensk besöksnäring. På så vis skapas värde, för kunder och samhället i stort.

Hur Swedavia skapar värde: Swedavia med pil till flygbolag och hyresgäster med pilar till skapat värde.