Vi utvecklar framtidens hållbara flygplatser

Vårt uppdrag är att driva och utveckla tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet och bidra till en god tillgänglighet inom Sverige och till resten av världen. Vi vill möjliggöra för människor att mötas – idag och i framtiden. Vi ska vara ledande inom service och utbud och samtidigt vara en internationell förebild inom hållbarhet.

Kvinna kramar en resenär på flygplatsen

Vi rustar för smidigare flygplatser

Under 2018 hade Swedavias flygplatser 42 miljoner resenärer. Resenärsantalet har ökat under lång tid och på flera av våra flygplatser har vi nått taket när det gäller kapacitet. Det är trångt vissa perioder. Vi rustar nu för att utveckla våra flöden och skapa smidiga och effektiva lösningar för att möta både dagens och morgondagens behov från såväl resenärer, flygbolag och flygplatsens hyresgäster.

Vi ska vara en förebild inom hållbarhet

Flyget måste ställa om för att vara en del av framtidens transporter. Vi på Swedavia har dels ett mål för vår egen verksamhet som ska vara fossilfri 2020. Men vi har också satt upp ett mål för att driva utvecklingen mot ett fossilfritt svenskt flyg. Senast 2025 ska 5 % av flygbränslet som tankas på svenska flygplatser vara förnybart. Det motsvarar takten som krävs för att åstadkomma ett fossilfritt inrikesflyg till 2030 vilket är ett viktigt mål i flygbranschens färdplan mot fossilfrihet.

Här läser du mer om vårt och flygbranschens klimatarbete.

Se filmen

Nu gör vi oss redo för framtidens resande. Följ med oss på resan!

Den nya 

marknadsplatsen

På Swedavias flygplatser har antalet resenärer ökat med 50 procent sedan år 2010, vilket innebär enorma affärsmöjligheter om man gör saker på rätt sätt, för rätt målgrupp. 

Möjligheterna med den nya marknadsplatsen

Terminal people