Gå till innehåll

Års- och hållbarhetsredovisning 2015

2016-03-31, kl. 09:20

Swedavia har nu publicerat Års- och hållbarhetsredovisning för 2015.

 

Den sammanhållna redovisningen sker enligt GRI G4 Core där hållbarhetsinformationen är översiktligt granskat av Ernst & Young. Målsättningen med redovisningen är att beskriva Swedavias strategiska inriktning samt hur väl bolaget uppnår uppställda mål.

Här finner du Års- och hållbarhetsredovisningen 2015.