Gå till innehåll

Flygfrakten allt viktigare för svensk tillgänglighet – positiv utveckling på Stockholm Arlanda Airport

2016-04-13, kl. 10:00

Antalet resenärer från Swedavias flygplatser har ökat stadigt de senaste åren. För flygbolag på interkontinentala linjer är möjligheten att transportera frakt en viktig ekonomisk framgångsfaktor. Under 2015 ökade frakten från Stockholm Arlanda med 6,3 procent.

 

Swedaviamedarbetare framför flyg

– Tillgänglighet handlar inte bara om persontransporter. För den svenska näringslivsutvecklingen är möjligheten att transportera varor snabbt och säkert med flyg minst lika viktigt, säger Ylva Arvidsson, chef för fraktutvecklingen på Swedavias flygplatser.

I samband med att de största fraktaktörerna inom flyget idag träffas på Nordic Air Cargo Symposium visar nya siffror att Arlanda Airport har haft en positiv utveckling i form av både ökad kapacitet och högre tonnage. För Arlanda spelar den interkontinentala utvecklingen, 14 nya internationella direktlinjer de senaste två åren, en mycket stor roll. De stora interkontinentala passagerarflygplanen kan inte bara ta fler passagerare utan lönsamheten på interkontlinjerna hänger starkt samman med möjligheten att snabbt frakta värdefullt gods. Det innebär allt från viktiga mediciner till reservdelar eller värdefulla teknikkomponenter.

Frakten kan stå för nästan 15-20 procent av flygbolagets intäkter på en interkontinental sträcka. I förhållande till andra transportslag är flygfraktens andel liten. Den står för cirka 1-2 procent av transporterna men 25-30 procent av varuvärdet. En kompletterande anledning, förutom ökningen av interkontinentala direktlinjer, till att Arlanda ökade frakttonnaget från 138 900 ton till 147 600 ton förra året är att Korean Air Cargo ökade från två till tre frekvenser i veckan och att TNT etablerade sig på flygplatsen. Det specialiserade fraktflyget i Europa, flyger till skillnad mot passagerarflyget, främst på nätterna eftersom industrin tillverkar på dagarna och därför har behov av att skicka frakten på nattetid. Andra stora fraktaktörer är DHL Express, FedEx och UPS.

– Utvecklingen visar flygfraktens ökade betydelse för Sveriges som export- och importland, säger Ylva Arvidsson, chef för flygfrakt på Swedavia.

På Nordic Air Cargo Symposium i Stockholm idag, där 170 deltagare från varuägare, speditörer, flygbolag, terminalbolag och flygplatser, med bland andra Arlanda Airports flygdirektör Kjell-Åke Westin, diskuteras de nya trenderna inom flygfrakten. Frågor som kraftigt kommer att påverka branschens framtid är tillväxten av e-handel, frågan om spårbarhet av fraktgods och även hur samspelet mellan varuägare, speditör och flygbolag utvecklas.