Gå till innehåll

Swedavia går med i 2030-sekretariatet

2017-06-09, kl. 10:41

Swedavia är en internationell förebild när det gäller att driva och utveckla klimatsmarta flygplatser och ska verka för en fossilfri framtid. Som ett led i det arbetet går Swedavia nu med i 2030-sekretariatet som arbetar för en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

Jonas Abrahamsson och Mattias Goldmann vid ett bord och kontrakt

2008 bestämde regeringen att Sverige ska ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. I december 2013 lanserade tankesmedjan Fores 2030-sekretariatet, det nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030, med syfte att säkerställa att 2030-målet uppnås.

Flyget har en central betydelse för Sveriges tillgänglighet, tillväxt och välfärd och just därför är hållbarhetsfrågorna inom branschen mycket viktiga.

– Swedavia utvecklar och driver klimatsmarta flygplatser och vi har ambitiösa mål för att minska vår egen miljöpåverkan. Målet är att 2020 ha noll utsläpp av fossil koldioxid från egen verksamhet samt att aktivt bidra till ett fossilfritt inrikesflyg 2030 – något som inte minst kräver storskaliga satsningar på bioflygbränslen. Men för att säkerställa en hållbar framtid är det viktigt att olika samhällsaktörer samverkar och just därför ser vi mycket positivt på att nu vara en partner i 2030-sekretariatet, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

2030-sekretariatets arbete för att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta är ett viktigt initiativ som inte bara skapar förutsättningar för en hållbar framtid utan möjliggör konkreta förbättringar såsom bättre luftkvalitet och hälsa, nya arbetstillfällen och en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri.

– Flygets omställning till förnybart, klimatsmart och effektivt är en viktig del i att Sverige ska kunna bli fossilfria och ett föredöme för andra. Därför är det fantastiskt värdefullt att Swedavia nu går med i 2030-sekretariatet, som blivit den självklara mötesplatsen för aktörer från alla transport- och bränsleslag som vill påskynda omställningen. Målet om fossilfritt inrikesflyg till 2030 inspirerar, nu är det upp till oss alla att skapa regler, stimulans och marknadstryck för att det förverkligas, säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

Swedavia har sedan 2005 minskat utsläppen från den egna verksamheten med 70 procent och är sedan 2006 ett klimatneutralt företag, vilket innebär att bolaget erbjuder tjänster som produceras utan negativ klimatpåverkan. Det krävs betydande teknikutveckling och samverkan mellan näringsliv, forskning och politik för att uppnå en minskad miljöpåverkan och en av de viktigaste frågorna är tillgången till fossilfria bränslen.

På bilden syns Swedavias vd Jonas Abrahamsson och Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.