Gå till innehåll

Arlandas returburkar får läkande egenskaper

2014-10-07, kl. 08:30

PET-flaskor och returburkar på fem av Swedavias flygplatser kommer att hjälpa Läkare Utan Gränser att rädda liv. Flygplatskoncernen Swedavia inleder ett projekt med pantåtervinningsbehållare på Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport, Bromma Stockholm Airport, Umeå Airport och Luleå Airport. Resenärerna uppmuntras att skänka panten till människor i nöd.

PET-flaskor och returburkar på fem av Swedavias flygplatser kommer att hjälpa Läkare Utan Gränser att rädda liv.

– På det här sättet kan vi förena både våra högt ställda miljömål med vårt sociala ansvarstagande. Arlanda är den svenska porten till världen och en naturlig plats att vilja bidra till att hjälpa medmänniskor, säger Tove Möller, mångfaldsansvarig på Swedavia som genomför projektet tillsammans med Returpack Pantamera.

Flygplatskoncernen Swedavia inleder ett projekt med pantåtervinningsbehållare på fem svenska flygplatser. Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport, Bromma Stockholm Airport, Umeå Airport och Luleå Airport får specialgjorda behållare som uppmanar resenärerna att skänka panten till människor i nöd.

Summan av all pant som läggs i behållarna skänker Swedavia och Returpack oavkortat till organisationen Läkare Utan Gränser.

Returburksprojektet ingår i Swedavias arbete för hållbart företagande. Insamlingen av returflaskor och -burkar fyller flera viktiga syften:

– Vi arbetar för en hållbar utveckling och det här minskar risken för att returförpackningar hamnar i sopförbränning. Det här är en del i vårt samarbete med Läkare Utan Gränser, som är en organisation som stämmer väl överens om vår syn på socialt ansvarstagande, säger Tove Möller på Swedavia.

Returpack bedömer att panten från enbart Arlanda per år kan ligga på cirka 1 miljon kronor. Att ta tillvara på de stora mängderna pant hjälper dels Returpack i arbetet med att öka återvinningen samtidigt som det blir ett bidrag till Läkare Utan Gränsers livsviktiga verksamhet i katastrofdrabbade områden.

– Om det här blir en succé så är vi intresserade att tillsammans med Swedavia införa samma system på Swedavias alla tio flygplatser, säger Rickard Andersson, produktchef på Returpack.

– De här pengarna kommer användas till att förstärka våra medicinska humanitära insatser som räddar liv i olika katastrofer och konflikter runt om i världen, säger Johan Mast, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser.

Returbehållarna kommer att placeras ut på flygplatserna, bland annat intill säkerhetskontrollerna, där många resenärer idag lämnar ifrån sig PET-flaskor och burkar. Malmö Airport har sedan några år två pantmaskiner i samarbete med Returpack Pantamera och Läkare Utan Gränser. Erfarenheterna är goda.

Naturvårdsverkets mål med den svenska återvinningen av metallburkar och PET-flaskor är 90 procent. I dagsläget återvinns drygt 89 procent av dessa förpackningar.

Fakta:

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs som mest. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Returpack är ett privatägt företag som har som mål att öka återvinningen av metallburkar och PET-flaskor i Sverige. Uppdraget kommer från ägarna Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel. Returpack tar emot mer än 1,65 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av PET och metallburk.

Swedaviaäger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.