Gå till innehåll

Bättre styrning ger bättre miljö

2010-10-13, kl. 13:45

Taxi Stockholm kritiserar i ett pressmeddelande Arlanda och dess ägare det statliga bolaget Swedavia, för att motverka lägre utsläpp. Swedavia ser positivt på att Taxi Stockholm säger att de har en ambition att minimera sin miljöpåverkan men det är Taxi Stockholm själva som äger problemet.

– Taxi Stockholm skriver i sitt pressmeddelande att 800 ton växthusgaser årligen släpps ut i onödan genom att deras chaufförer kör tomma bilar i endera riktningen från och till flygplatsen. Detta tyder på att bolaget brister i sin förmåga att disponera bilarna på ett optimalt sätt, till nackdel för miljön, till nackdel för sina anslutna förare och därmed i slutänden för kunden, säger Jan Lindqvist, Informationschef på Stockholm-Arlanda Airport.

Som många vid det här laget vet, har Arlanda sedan nästan 20 år ett särskilt miljövillkor – det så kallade utsläppstaket - som även reglerar utsläppen från all marktrafik till och från flygplatsen, inklusive taxi. Arlanda kan påverka det kösystem som finns för taxibilar på flygplatsen och därmed trafiken från flygplatsen, men har självklart ingen rådighet över vilken sorts taxibilar som kör från exempelvis Stockholm till Arlanda. Dock kan konstateras att vi genom det nya prioriteringssystemet sparat ytterligare 2 000 ton koldioxidutsläpp sedan systemet infördes.

När det gäller Taxi Stockholms problem med miljöbilar som kör tomma i ena eller andra riktningen är detta en fråga som bolaget självt äger. Det är Taxi Stockholm som övergripande disponerar sina bilar, och kan påverka vilka bilar som huvudsakligen bör användas var, exempelvis till och från Arlanda. Detta gäller självklart alla taxibolag som trafikerar flygplatsen.

I Taxi Stockholms pressmeddelande förekommer också flera direkt felaktiga påståenden, bland annat anklagas flygplatsen för att inte ha genomfört en utlovad prioritering:

”Tidigare fanns ytterligare ett kriterium, bilar som hade kund med sig till Arlanda prioriterades också. Efter 1 juli 2010 skulle följande prioritering gälla men den verkställdes aldrig”

Systemet infördes, precis som utlovat, den 23 mars 2010 i det utförande som Taxi Stockholm då hyllade i ett pressmeddelande, med en justering den 1 juli – då även en väntetidspoäng för att minska eventuella tomkörningar av mindre miljövänliga bilar infördes.

– Vi delar Taxi Stockholms strävan att minska utsläppen men då måste de bli bättre på att disponera sina bilar så de inte behöver köra tomma till eller från flygplatsen, säger Jan Lindqvist.

 

Stockholm-Arlanda Airport arbetar intensivt för att minimera miljöbelastningen av flygplatsverksamheten vilket även inkluderar trafiken till och från flygplatsen. Ett steg i detta arbeta är att 100 procent av alla taxibilar på flygplatsen ska vara miljötaxi den 23 mars 2011. Det nya systemet som infördes den 1 juli, 2010 innebär att miljöbilar har förtur i flygplatsens taxifickor. Ju mindre utsläpp taxibilen har desto kortare blir väntetiden för att bli framkallad till taxifickan framför terminalerna. Målsättningen är att i slutet av 2010 ska 85 procent av alla taxiresor till och från flygplatsen ske med en miljöbil. Under september månad åkte 81,3 procent av taxiresenärerna med en miljöbil, vilket är en ökning på drygt tre procentenheter jämfört med augusti månad.

För mer information:

Anders Bredfell, Presschef, Swedavia Arlanda, 0708-916 401