Gå till innehåll

Debut för bioflygbränsle på Göteborg Landvetter Airport

2017-05-18, kl. 09:00

Idag tankades för första gången flygplan på Göteborg Landvetter Airport med biobränsle. Det är en stor dag för klimatarbetet inom flygbranschen och ett viktigt steg mot ett fossilfritt inrikesflyg.

För första gången tankades idag flygplanen på Göteborg Landvetter Airport med en andel biobränsle. Detta då flygplatsbolaget Swedavia under 2017 köper in sammanlagt 450 ton biobränsle via Fly Green Fund*. Detta motsvarar bränsleförbrukningen vid Swedavias samtliga tjänsteflygresor under ett år. Under 2016 blev Swedavia första bolag i världen att genomföra en sådan satsning och detta upprepar man nu under 2017.

– Detta är först och främst en konkret åtgärd för att minska vår klimatpåverkan, men det som är minst lika viktigt är att vi visar att det redan idag är möjligt att flyga på fossilfria bränslen, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Swedavia vill som flygplatshållare verka för ett fossilfritt inrikesflyg. Det är möjligt men kräver storskaliga satsningar på just bioflygbränsle. Idag är tillgången på detta bränsle begränsad och priset är för högt för att kunna konkurrera med fossila bränslen. Genom att Swedavia går i bräschen och köper bioflygbränsle vill bolaget bidra till en ökad efterfrågan, något som är en förutsättning för storskalig produktion och ett konkurrenskraftigt pris.

– Nu vill vi att fler företag, offentliga institutioner och privatpersoner följer efter och köper biobränsle till sina flygresor. Tillsammans kan vi göra inrikesflyget fossilfritt redan till 2030, säger Charlotte Ljunggren.

Tillgången på biobränsle är i dagsläget begränsad och risken finns att det främst används till vägtrafik, där alternativ redan finns i form av gas och el. Flyget, som i dagsläget endast har flytande biobränsle som alternativ till dagens bränsle, riskerar därför att halka efter andra trafikslag om inte tillgången på biobränsle ökar.

Initiativet att köpa in biobränsle till flyg är ett led i Swedavias omfattande klimatarbete, där ett av målen är noll utsläpp av fossil koldioxid från företagets egen verksamhet 2020. El- och biogasdrivna fordon och övergång från fossil energiförsörjning till endast grön el och värme, är några viktiga åtgärder.

Bränslet har producerats av Altair och har levererats av SkyNRG i samarbete med AirBP.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00.