Gå till innehåll

Flygplatsens nya reningsverk ska förbättra vattenkvaliteten

2010-06-24, kl. 10:46

Göteborg Landvetter Airport investerar nu 100 miljoner kronor i ett nytt reningsverk som ska resultera i att det vatten som lämnar flygplatsområdet har den högsta statusen enligt EU:s nya vattendirektiv.

- Vi tar nu ett helhetsgrepp för att rena dagvattnet och kommer att ligga i framkant i Sverige när det gäller en del tekniska lösningar, säger Sandra Brantebäck miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

Göteborg Landvetter Airport inleder nu ett omfattande arbete med att bygga ett nytt reningsverk för att rena det dagvatten som lämnar flygplatsområdet och allt uppsamlat spill som uppstår under vinterhalvåret i samband med avisningen av flygplan. Sammanlagt investerar flygplatsen 100 miljoner kronor i miljöprojektet som ska bidra till att höja vattenkvaliteten i angränsande vattendrag.


Sandra Brantebäck, miljöchef
- Vi tar nu ett helhetsgrepp för att bygga en lösning som ska rena dagvattnet. Vi är också först i Sverige när det gäller unika tekniska lösningar, exempelvis använder vi oss av ultraljud vid avskiljning av glykol, säger Sandra Brantebäck, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.
De flesta utsläppen till vatten sker på vintern när flygplan och banor av flygsäkerhetsskäl avisas och halkbekämpas. De ämnen som idag används är nedbrytbara i naturen. Däremot går det åt mycket syre för att bryta ned ämnena vilket kan orsaka syrebrist i vattendrag och grundvatten om stora mängder släpps ut.
Göteborg Landvetter Airport bygger nu ett cirka fem hektar stort reningsverk som består av en dammanläggning som på naturlig väg renar vattnet i flera steg, bland annat genom oljeavskiljning, sedimentering, luftning, sand- och torvfiltrering. Det renade vattnet kommer därefter att släppas ut via Issjöbäcken som leder vattnet vidare till avrinningsområden. 
- Vi har som ambition att vattnet som lämnar flygplatsområdet ska vara så rent att det uppfyller den högsta statusen i EU:s nya vattendirektiv, säger Sandra Brantebäck