Gå till innehåll

Gert Wingårdhs vinnande design för nytt hotell på Göteborg Landvetter Airport

2017-01-23, kl. 09:00

En fasad av stiliserade flaggor från hela världen välkomnar resenärerna i det vinnande förslaget för utformning av det nya hotellet på Göteborg Landvetter Airport. Det sju våningar höga hotellet, som ritats av Wingårdh Arkitektkontor, planeras få runt 200 rum i direkt anslutning till terminalen och stå klart vid årsskiftet 2019/2020.

En fasad av stiliserade flaggor från hela världen välkomnar resenärerna i det vinnande förslaget för utformning av det nya hotellet på Göteborg Landvetter Airport. Det sju våningar höga hotellet, som ritats av Gert Wingårdh Arkitektkontor, planeras få runt 200 rum i direkt anslutning till terminalen och stå klart vid årsskiftet 2019/2020.
 

Västsverige utvecklas, behovet av flygresor ökar och Göteborg Landvetter Airport har vuxit med över två miljoner resenärer mellan 2010 och 2016. Utifrån ett långsiktigt utvecklingsprogram planerar och bygger flygplatsen för att matcha nuvarande och framtida behov av flygkapacitet, arbets- och mötesplatser, logistiklokaler och övernattning.

- Särskilt för utrikes- och chartertrafiken har vi ett stort upptagningsområde och behöver öka hotellkapaciteten för exempelvis resenärer och familjer som vill komma kvällen innan och kunna vara utvilade även inför en tidig flygavgång, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport. Här kommer det nya hotellet med sitt förstklassiga läge precis vid terminalen att utgöra ett värdefullt tillskott.

Det var i mars 2016 som Swedavia utlyste en projekttävling avseende arkitektur och efter en prekvalificering valdes fem arkitektkontor ut som tävlat om att få utforma det kommande hotellet.

- Det vinnande förslaget från Wingårdh Arkitektkontor som vi nu presenterar har en god balans mellan gestaltning, effektivitet och integration med befintlig flygplatsbyggnad, kommenterar Charlotte Ljunggren, som varit en av åtta i tävlingsjuryn. Vi får ett estetiskt tilltalande och funktionellt hotell vid en välkomnande entré där både människor och de olika trafikslagen kan mötas.

I nära anslutning till hotellet förbereds nämligen uppgången till den planerade järnvägsstationen. Själva hotellet får runt 200 rum och blir sju våningar högt ovan mark. Entré, matsal/restaurang och publika ytor ryms i markplanet som integreras med den framtida ankomsthallen och entrén. I byggnaden planeras också för konferensanläggning och gym/relaxavdelning. Utsikt in mot flygplatsen kommer att finnas från ett antal av de övre våningsplanen.

- Fasaden på denna signaturbyggnad är utformad som diskreta, abstrakta flaggor från hela världen och det internationella temat går också igen i det skärmtak som ska skydda och välkomna såväl hotellgäster som alla resenärer, beskriver Gert Wingårdh, huvudansvarig arkitekt för förslaget på Wingårdh Arkitektkontor. Temat för vårt förslag, ”Öppet för världen”, känns lite extra angeläget då vi som arkitekter själva reser ganska mycket i uppdrag eller för att inhämta inspiration.

Byggnaden kommer att uppföras i enlighet med internationella standarder för miljöklassat byggande och byggnad och teknik ska uppfylla högt ställda krav och minimera energiförbrukning för uppvärmning, kylning och vattenförbrukning.

Med ett vinnande förslag utsett påbörjas nu projekteringsarbetet. Viss anpassning av det vinnande förslaget kan behöva göras under bygglovsprocessen eller utifrån den hotelloperatör som Swedavia i ett kommande skede ingår avtal med. Det nya hotellet planeras stå klart vid årsskiftet 2019/2020.

Juryns motivering i sin helhet:

”Flag Hotel är det tävlingsbidrag som sammantaget uppfyller bedömningskriterierna på bästa sätt. Styrkorna ligger främst i att arkitekten presenterat en väl fungerande hotellmaskin med en robust planlösning som på ett attraktivt vis både samspelar med och stärker flygplatsens befintliga arkitektur. Förslaget beskriver ett hotell med en god interaktion med flygplatsen avseende såväl kommersiella ytor som övrig bebyggelsemassa.”

Juryn har bestått av flera representanter från Swedavia, Härryda kommuns stadsarkitekt Matilda Svenning samt Stefan Tjäder, Arkitekterna Krook & Tjäder AB.

För mera information, kontakta Swedavia pressjour: 010-10 90 100

eller arkitekt gert.wingardh@Wingardhs.se +46 (0)10 788 10 00 (växel)