Gå till innehåll

Grönt i tankarna på Göteborg Landvetter Airport

2010-08-20, kl. 10:54

Göteborg Landvetter Airport tar nu ytterligare ett steg i sitt miljöarbete när flygplatsens alla dieselfordon får den nya ACP Evolution Diesel i tankarna. ACP Evolution Diesel produceras av svensk skogsråvara och är därmed ett biodrivmedel som inte konkurrerar med världens matförsörjning eller leder till skövling av regnskogar.

Minska koldioxidutsläpp och beroendet av fossila bränslen är två viktiga delar i Göteborg Landvetter Airports miljömål. Att sköta marktransporter på ett så miljövänligt sätt som möjligt är ett medel för att nå dessa mål.

- Att vi nu har möjlighet att tanka våra dieselfordon med ett av de bästa alternativen på marknaden känns väldigt tillfredsställande. Vi är bland de första att använda Evolution Diesel och det visar att vi ligger långt framme i våra ambitioner att minska vår påverkan på miljön, säger Sandra Brantebäck, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

Göteborg Landvetter Airport är först ut av Swedavias flygplatser med att använda ACP Evolution Diesel. På flygplatsen finns runt 150 dieselfordon som sköter transporter och underhåll. Från och med nu kommer ACP Evolution Diesel att bli obligatoriskt drivmedel för samtliga dessa fordon.

ACP Evolution Diesel produceras av Preem Petrolium AB som är Swedavias leverantör av diesel. Preem är först i världen med att producera en grönare diesel från skogsråvara i industriell skala. Råvaran är tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin och tillverkning av pappersmassa. Den slutliga produkten är förnybar till 25 procent.

- Vårt mål är att erbjuda våra kunder marknadens grönaste standarddiesel genom att långsiktigt optimera det gröna innehållet i vår diesel och ersätta en så står volym fossil råvara som möjligt med förnybar råvara. Det är glädjande att Göteborg Landvetter Airport redan är i gång och kör på vår nya diesel, säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem Petrolium AB.

Förutom miljöfördelarna har det nya biodrivmedlet samma egenskaper som ”vanlig” diesel, vilket innebär att motorer och fordon inte påverkas eller behöver justeras.

- Med ACP Evolution Diesel och, inom kort även fordonsgas, i våra fordon visar vi att vi tar ett miljömässigt ansvar när det gäller våra marktransporter, säger Sandra Brantebäck.