Gå till innehåll

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

2019-03-18, kl. 09:04

​Härmed kallas till årsstämma i Swedavia AB, org.nr 556797-0818.

Härmed kallas till årsstämma i Swedavia AB, org.nr 556797-0818.

Tid: Onsdagen den 17 april 2019, kl. 14.00
Plats: Stockholm Arlanda Airport, Radison Blu SkyCity Hotel, Pelargången 1,
Lokal: Dreamliner, plan 2

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.


Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.


Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten.


Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till anmalanbolagsstamma@swedavia.se eller via post till: Swedavia AB (publ), Att. Pia Sandström, 190 45 Stockholm-Arlanda och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Kallelsen samt övrig information om Swedavias årsstämma finns på: www.swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.