Gå till innehåll

Ökade investeringar möter framtida resande

2012-08-15, kl. 10:00

Swedavias rörelseresultat för det andra kvartalet 2012 var 233 (266) MSEK. Omsättningen under samma period var 1 248 (1 203) MSEK. Perioden präglas av såväl fler resenärer som ökade investeringar för att möta framtida resebehov. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade antalet resenärer med 3,2 procent och investeringarna under perioden uppgick till 2 164 (193) MSEK.

Under det andra kvartalet 2012 redovisar Swedavia ett rörelseresultat på 233 (255) miljoner SEK. Omsättningen för koncernen var under samma period 1 248 (1 203) miljoner SEK. Efter skatt uppgick resultatet till 122 (139) miljoner SEK. Perioden har präglats av ökade investeringar vid framförallt Stockholm Arlanda Airport samt Göteborg Landvetter Airport med syfte att öka såväl kapacitet och kvalitet vid flygplatserna.

– Osäkerheten kring den ekonomiska återhämtningen i Europa skapar fortsatta utmaningar framöver. Samtidigt genomförs ett omfattande investeringsprogram för att säkerställa utveckling av våra storflygplatser och Sveriges långsiktiga tillgänglighet, säger Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich.

Under perioden genomförde Swedavia, som ett led i den strategiska utvecklingen av flygplatserna, ett förvärv av byggnader vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport om 1 775 MSEK. Totalt omfattar byggnaderna 152 000 kvadratmeter och sedan tidigare äger Swedavia marken vid byggnaderna. Antalet resenärer på Swedavias flygplatser var 8,6 miljoner under perioden, en ökning med 3,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Efter periodens slut har miljöarbetet vid samtliga Swedavias flygplatser, vilka ingår i det nationella basutbudet, ackrediterats enligt högsta nivå av ACA.