Gå till innehåll

SkyWall vinnare i Swedavias innovationstävling

2014-06-19, kl. 09:50

Nu är vinnaren i Swedavias internationella innovationstävling, Swedavia Airport Innovation Challenge, utsedd. Vinnarbidraget heter SkyWall och är framtaget av franska Red-architectes.Under hösten 2013 och våren 2014 kunde deltagare från hela världen lämna in sina tävlingsbidrag i Swedavias innovationstävling. Syftet med tävlingen var att hitta smarta lösningar för att reducera markbuller i bostadsområdet Bromma Kyrka som ligger intill Bromma Stockholm Airport.

Tävlingsbidragen utvärderades av en jury bestående av representanter från Swedavia, representanter från Villaägareföreningen i Bromma Kyrka, en akustiker, en landskapsarkitekt och en byggprojektledare.

Vinnarbidraget heter SkyWall och är framtaget och designat av Albin Rousseau, Gabriel de Boisriou och Albert Hassan på franska Red-architectes. Lösningen bygger på en avskärmande teknik som fungerar bra för att reducera ljudnivåer och resultaten för ljuddämpning är realistiska.

– Red-architectes har valt att utforma SkyWall i ett genomsiktligt material som förhindrar att skärmen utgör en barriär mellan flygplatsen och bostadsområdet. På så sätt kan utsikten från bostäderna mot flygplatsen bibehållas, vilket vi vet är viktigt för grannarna, säger Linnéa Franzén, miljörådgivare Bromma Stockholm Airport.

Juryn beskriver SkyWalls design som modern, innovativ och tidlös, med en utformning som stärker upplevelsen av flygplatsens landskap både från marken och luften.

– Utformningen lyfter fram flygplatsen som ett positivt inslag i stadsbilden, samtidigt som den löser uppgiften att sänka ljudnivåerna. Vi tror att SkyWall kommer att bidra positivt till både grannarnas, våra resenärers och medarbetares upplevelse av flygplatsen, säger Linnéa Franzén.

Intresset för tävlingen har varit stort med knappt tusen deltagare från 87 olika länder och totalt fick tävlingen nära hundra bidrag. Priset i tävlingen är 100 000 SEK.

– Det som händer nu är att vi har startat ett projekt för att anpassa SkyWall till våra lokala förhållanden. Ambitionen är att vår version av SkyWall ska vara färdigbyggd i slutet på nästa år. Våra grannar i Bromma Kyrka kommer under hösten att bjudas in till informationsmöten för att få ta del av arbetet framåt, säger Linnéa Franzén.  

Vid ytterligare information, kontakta:
Ulrika Fager, kommunikationschef Bromma Stockholm Airport, tel. 0708-91 68 25
Linnéa Franzén, miljörådgivare Bromma Stockholm Airport, e-post: linnea.franzen@swedavia.se