Gå till innehåll

Sju snabba frågor om flygfrakt med Ylva Arvidsson - chef för Swedavias flygfraktverksamhet

2020-05-28, kl. 13:02

Ylva Arvidsson, Swedavias Director Cargo, menar att det idag finns ett uppdämt behov av flygfrakt och att flygfrakten kan spela en viktig roll i återhämtningen för både flygbranschen och världens ekonomier.

Ylva Arvidsson, Swedavias Director Cargo, menar att det idag finns ett uppdämt behov av flygfrakt och att flygfrakten kan spela en viktig roll i återhämtningen för både flygbranschen och världens ekonomier.

Vilken roll och betydelse har flygfrakten?
- Flygfrakten står för cirka 1 procent av transporterna i världen. Däremot står den för cirka 35 procent av varuvärdet på det som transporteras. Det högvärdiga gods som flygs består bland annat av läkemedel, vacciner, medicinsk utrustning, reservdelar, komponenter, färskvaror och varor som har kort produktlivscykel som exempelvis modekläder.

Hur fungerar flygfraktverksamheten?
- En viktig del är den frakt som lastas i passagerarflygen, främst på långlinjerna. Den kapacitet som flygbolaget har kvar på flygplanen när passagerare och bagage är lastat, går till flygfrakt och ökar flygbolagets intäkt. För flygbolaget blir det totalt en lönsam affär att flyga linjen.

- Exempel på fraktbolag som trafikerar Swedavias flygplatser är DHL Express, UPS, TNT, FedEx, Turkish Airlines Cargo och Korean Air Cargo. Frakten hanteras i frakthanteringsterminaler på flygplatserna.

Hur påverkar coronapandemin med kraftigt minskad flygtrafik?
- I dagsläget är nästan all fraktkapacitet på passagerarflyg borta då många långlinjer har ställts in på grund av Covid-19. Vi har också väldigt få inrikesflyg och tillgången på kapacitet för inrikes flygfrakt är mycket liten.

- Våra kunder som enbart har fraktflyg fortsätter att flyga som tidigare och efterfrågan är hög. Det finns ett stort behov att snabbt transportera skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning till våra sjukhus.

- Vi har en kraftig minskning i antalet ton vi hanterar på våra flygplatser, minus 25 procent, men antalet rörelser med fraktflyg har ökat med knappt 9 procent hittills i år.

Vidtar flygbolagen några åtgärder för att kunna ta mer frakt istället för passagerare?
- Ja, det stämmer. Några flygbolag ställer om och tar enbart frakt på passagerarflyg. Ett exempel är SAS/SAS Cargo som flyger flera charterflighter (passagerarflyg) från Kina till Arlanda med medicinsk skyddsutrustning till Karolinska Sjukhuset, vilket startade i början av maj. De har också haft en flight till USA med enbart frakt.

- Qatar Airways Cargo har haft enstaka fraktflygplan ad hoc, men i maj kommer de att ha ett fraktflyg i veckan på Göteborg och två i veckan på Arlanda. Flygen på Arlanda kommer att fortsätta i juni.

Hur ser samarbetet ut med myndigheter och övriga samhällsfunktioner för att säkra den nödvändiga frakten?
- I dagsläget finns det ett brett intresse för fraktfrågor från både myndigheter, näringsliv och andra samhällsfunktioner. Jag och mina kollegor på flygplatserna hjälper till med information om hur flygfrakt fungerar. Exempelvis om bokningar och vilka företag som finns, men också genom att förmedla nödvändiga kontakter mellan olika aktörer för att underlätta samarbeten. I svåra tider är det fint att se att alla hjälpas åt.

Hur ser du på frakten i framtiden, bortom Covid-19?
- Av naturliga skäl har flygfraktens betydelse lyfts fram under coronapandemin. Det är sannolikt att företag, som en effekt av coronapandemin, kommer att se över sina logistikupplägg och sprida risken genom att ha leverantörer på flera marknader och även hitta leverantörer på hemmamarknaden för att minska risken för uteblivna leveranser. Flygfrakten är ett område där vi tidigt märker av en svängning i konjunkturen, både i nergång och uppgång. Efterfrågan på flygfrakt kommer alltid tillbaka.

Vi ser nu tecken på återhämtning av flygmarknaden – vilken roll spelar frakten och vilken roll kommer frakten att spela i den ekonomiska återhämtningen? 
- Så snart flygbolagen är i luften igen så kan de möta efterfrågan på mer fraktkapacitet. Det finns ett uppdämt behov när länder nu börjar öppna upp igen. Dessutom har e-handeln ökat under pandemin och genererar flygfrakt. Frakten kan bli ännu viktigare för flygbolagen i uppstarten då de kan erbjuda mer fraktkapacitet när antalet passagerare i början är lägre än normalt.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 6,2 miljarder kronor och har cirka 3 000 medarbetare.