Gå till innehåll

Swedavias klimatomställningsarbete prisas internationellt – Arlanda utses till ”ECO-Innovation Airport of the Year”

2021-10-27, kl. 15:47

Den internationella flygbranschorganisationen ACI utser Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, till ”ECO-Innovation Airport of the Year”. Utmärkelsen motiveras med Swedavias klimatomställningsarbete och ledande arbete i att driva klimatsmarta flygplatser.

Den internationella flygbranschorganisationen ACI utser Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, till ”ECO-Innovation Airport of the Year”. Utmärkelsen motiveras med Swedavias klimatomställningsarbete och ledande arbete i att driva klimatsmarta flygplatser.

Det är i ACI Europes (Airport Council International Europe) årliga flygplatsranking för särskilda insatser bland flygplatser i Europa – Best Airport award Winners for 2021 - som Swedavias klimatomställningsarbete nu uppmärksammas och får pris. Arlanda framhålls som ”en pionjär i framkant inom hållbarhetsutvecklingen i branschen” och ett ledande exempel på att nå fossilfrihet i egen verksamhet inom en kort tidsram, genom ett systematiskt och konsekvent arbete, som involverat såväl medarbetare som partners.

- Jag är givetvis mycket stolt över det målriktade klimatarbete som bedrivits under många år för att Swedavia skulle nå vårt mål om noll fossila koldioxidutsläpp i egen flygplatsverksamhet. Vi har fantastiska medarbetare, som tack vare ett stort engagemang, ett långsiktigt och målmedvetet arbete, kryddat med en stark drivkraft att söka innovativa lösningar, lyckats nå ett högt uppsatt hållbarhetsmål som sattes tio år tidigare och som vid den tidpunkten tycktes vara ouppnåeligt, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Det var strax före årsskiftet 2020 som Swedavia som en av de första flygplatsoperatörerna i världen nådde målet att bli fossilfri i den verksamhet som drivs i Swedavias regi vid Arlanda och övriga nio flygplatser. Idag bedriver Swedavia en omfattande flygplatsverksamhet runt om i Sverige, som bara för drygt tio år sedan genererade utsläpp om cirka 8 000 ton fossil koldioxid årligen, och som alltså nu har reducerats till noll.

- Swedavia vill vara en drivande part i flygets omställning, som är helt nödvändig för det framtida flygresandet. Att vi nu ännu en gång uppmärksammas internationellt för vårt målmedvetna omställningsarbete i form av att vår största flygplats Arlanda prisas internationellt av ACI, är ett kvitto på att vi är världsledande i att driva och utveckla hållbara flygplatser. Vi fortsätter nu vårt arbete med att stötta flygets klimatsomställning, bland annat genom våra satsningar på bioflygbränsle och eflygsinfrastruktur, säger Jonas Abrahamsson.

Insatserna för att ställa om Swedavias verksamhet har bland annat inneburit att samtliga flygplatser idag drivs med förnybar el och värme/kyla, reservkraften går på förnybart bränsle samt att Swedavias fordonsflotta går på eldrift eller förnybara bränslen.

Som exempel äger Swedavia idag cirka 800 fordon, varav nästan 300 på Stockholm Arlanda Airport. Nära hälften av fordonsflottan är numera eldriven och övriga fordon drivs med förnybara drivmedel, till exempel HVO och biogas. Bara under åren 2015 till 2020 har Swedavia investerat närmare 650 miljoner kronor i en förnyad och fossilfri fordonsflotta.

2006 blev Swedavia klimatneutralt och 2011 sattes målet att Swedavias utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten skulle reduceras till noll vid utgången av 2020. De första flygplatserna att nå målet var Ronneby Airport januari 2017 samt Visby Airport och Luleå Airport under 2018.

För mer information om priset: Airports Council International Europe | ACI EUROPE - Press Release (aci-europe.org)

För mer information, kontakta, Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.