Gå till innehåll

Swedavia utser Kristina Ferenius till ny CFO

2023-02-02, kl. 15:00

Swedavia utser Kristina Ferenius till ny CFO samt ny ledamot i Swedavias koncernledning. Kristina tillträder tjänsten senast 1 augusti.

Kristina Ferenius har en Ekonomie Magisterexamen med inriktning mot redovisning från Stockholms universitet. Hon har också mångårig och bred erfarenhet inom ekonomistyrning, finanshantering samt affärs- och verksamhetsutveckling. Hon arbetar idag som CFO på Sveaskog och har dessförinnan bland annat arbetat i bolag som Specialfastigheter, Coor Service Management, Encon group/Enaco och Huge Fastigheter.

- Jag är väldigt glad över att kunna hälsa Kristina välkommen till Swedavia. Kristina har bred och relevant erfarenhet från liknande befattningar i olika typer av bolag. Hennes engagemang, affärsmässighet och resultatinriktning och hennes starka, inlyssnande ledarskap kommer att bidra till Swedavias fortsatta utveckling, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef på Swedavia.

- Swedavia har drivit på en spännande utveckling när det gäller hållbarhet och innovation, till exempel fossilfria flygplatser. Att få vara med på den fortsatta resan tillsammans med mina nya kollegor känns väldigt bra och jag ser verkligen fram emot att få vara en del av Swedavia, säger Kristina Ferenius.

Kristina Ferenius efterträder Mats Påhlson som till sommaren lämnar Swedavia för att arbeta i egen verksamhet.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023, kl.15:00 CET.

För mer information, kontakta David Karlsson, kommunikationsstrateg på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.