Gå till innehåll

Swedavia utvecklar Cargo City på Arlanda - nytt centrum för flygfrakt och logistik

2023-04-27, kl. 15:23

Stockholm Arlanda Airport befinner sig i ett utvecklingsskede. I nära anslutning till terminalerna utvecklas Cargo City, ett nytt centrum för flygfrakt, logistik och industri. Inom Cargo City ska ett markområde om totalt 144 400 kvm utvecklas. Till detta söker Swedavia en eller flera partners för långsiktiga samarbeten.

Stockholm Arlanda Airport befinner sig i ett utvecklingsskede. I nära anslutning till terminalerna utvecklas Cargo City, ett nytt centrum för flygfrakt, logistik och industri. Inom Cargo City ska ett markområde om totalt 144 400 kvm utvecklas. Till detta söker Swedavia en eller flera partners för långsiktiga samarbeten.

På Stockholm Arlanda Airport byggs det för fullt. Under sommaren 2023 kommer en ny säkerhetskontroll att öppna i Terminal 5 och till hösten börjar den nya Marknadsplatsen att öppna –den största kommersiella satsningen någonsin på Arlanda.

Men det byggs även på fler håll på Arlanda. I de sydvästra delarna av flygplatsen växer Cargo City fram. Cargo City ska bli ett nytt centrum för flygfrakt, logistik och industri. Med en kilometer till Sveriges största flygplats samt god tillgänglighet till transportvägar på marken så är det en optimal placering för företag som är i behov av effektiva lokaler och anläggningar.

Nu söker Swedavias fastighetsben Real Estate en eller flera partners som, tillsammans med Real Estate, vill utveckla ett markområde omfattande cirka 144 400 kvm och med en uppskattad byggrätt om cirka 58 000 kvm BTA. Swedavia ser stora fördelar med att samverka med en eller flera aktörer som har god kompetens och erfarenhet av fastighetsutveckling med inriktning mot logistik och/eller industri. Real Estate söker i första hand en eller flera partners för långsiktiga arbeten i ett eller flera JV-bolag.

- Arlandaområdet har blivit en utav de viktigaste utvecklingsområdena för industri och logistik i Stockholmsregionen. Vi tycker att det är spännande att nu kunna erbjuda den här möjligheten till samarbete och partnerskap för ett så pass stort område i Airport City Stockholm och ser fram mot många intressanta affärsförslag, säger Stefan Stenberg, VD på Real Estate.

  För att få ta del av prospekt och/eller vid frågor avseende utvecklingsområdet, affärsstrukturen eller förfrågningsprocessen i övrigt, hänvisar vi till Mia Lagerqvist på Svefa, mia.lagerqvist@svefa.se.


  5 investeringsaspekter

  • Möjlighet till JV-partnerskap

  Möjlighet till JV-partnerskap med Swedavia vilket innebär samrisk och delat ansvar för utveckling av valfritt område.

  • Strategiskt och optimalt läge

  Utvecklingsområdet har ett strategiskt och optimalt läge för såväl logistik som industri med närhet till såväl Stockholm Arlanda Airport som logistikläget Stockholm Nord med närhet till E4:an.

  • Prioriterat utvecklingsområde

  Fastigheten ligger i ett prioriterat utvecklingsområde som ska bli ett nytt centrum för flygfrakt, logistik och industri.

  • Generös detaljplan

  Utvecklingsområdet omfattas av en generös detaljplan som medger en väl tilltagen byggnadshöjd och exploateringsgrad.

  • Goda förbindelser

  Del av Airport City Stockholm och den regionala stadskärnan Märsta - Arlanda med goda kommunikationer.