Gå till innehåll

Tidigare stämmor

Swedavias årsstämmor 2010-2023.

Årsstämmoprotokoll 2023

Protokoll från årsstämma i Swedavia 28 april 2023

Bilaga 1 - Fullmakt
Bilaga 2 - Redogörelse för hur tidigare riktlinjer till ledande befattningshavare följts under året
Bilaga 3 - Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Bilaga 4 - Swedavia Ersättningsrapport 2022
Bilaga 5 - Swedavias ersättningsriktlinjer 2023
Bilaga 6 - Swedavia (nomineringsbeslut 2023)
VDs anförande vid Swedavias årsstämma den 28 april 2023

 

Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma i Swedavia 28 april 2023 (pdf)

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts (pdf)

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL (2005 551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts (pdf)

Revisors rapport i enlighet med 7 § lagen (2005 590) om insyn i vissa finansiella förbindelser (pdf)

Styrelsens rekommendation vid val av revisorer (pdf)

Swedavia nomineringsbeslut 2023 (pdf)

Swedavias ersättningsriktlinjer (pdf)

Ersättningsrapport Swedavia 2022 (pdf).

Statens ägarpolicy 2020 (pdf)

 

Årsstämmoprotokoll 2022

Protokoll från årsstämma - Swedavia 25 april 2022 - pdf

Bilaga 1: Fullmakt - pdf

Bilaga 2: Redogörelse för hur tidigare riktlinjer till ledande befattningshavare följts - pdf

Bilaga 3: Revisorsyttrande enligt 8 kap ABL om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare - pdf

Bilaga 4: Swedavia Ersättningsrapport 2021 - pdf

Bilaga 5: Swedavias ersättningsriktlinjer 2022 - pdf

Bilaga 6: Swedavia Nomineringsbeslut 2022 - pdf

VDs anförande vid stämman 25 april 2022 - pdf

 

Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma i Swedavia 25 april 2022, pdf

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer till ledande befattningshavare följts, pdf

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Revisorsyttrande om riktlinjer för ledande för ersättning till ledande befattningshavare, pdf

Revisors rapport i enlighet med lag om insyn i vissa finansiella förbindelser, pdf

Styrelsens rekommendation vid val av revisorer, pdf

Swedavia nomineringsbeslut 2022, pdf

Swedavias ersättningsriktlinjer 2022, pdf

Ersättningsrapport 2021

Statens ägarpolicy 2020, pdf

 

Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2021, pdf

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare har följts under året, pdf

Års- och hållbarhetsredovisning 2020, pdf

Revisorsyttrande om riktlinjer för ledande för ersättning till ledande befattningshavare, pdf

Revisors rapport i enlighet med lag om insyn i vissa finansiella förbindelser, pdf

Styrelsens rekommendation vid val av revisorer, pdf

Swedavia nomineringsbeslut 2021, pdf

Swedavia ersättningsrapport 2020, pdf

Statens ägarpolicy 2020, pdf

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför styrelse och stämma, pdf

 

Årsstämmoprotokoll 2020

Protokoll från årsstämma i Swedavia AB den 29 april 2020

Bilaga 1 – Fullmakt

Bilaga 2 –  Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året

Bilaga 3 –  Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ ABL ersättning ledande befattningshavare

Bilaga 4 –  Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 5 –  Swedavia nomineringsbeslut 2020

Bilaga 6 –  Swedavia ändrat nomineringsbeslut arvode 2020

VD:s anförande vid stämman 29 april 2020

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2020, pdf

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare har följts under året, pdf

Års- och hållbarhetsredovisning 2019, pdf

Revisors rapport i enlighet med lag om insyn i vissa finansiella förbindelser, pdf

Revisorsyttrande om riktlinjer för ledande befattningshavare, pdf

Styrelsens motivering vid rekommendation av revisor, pdf

Swedavia nomineringsbeslut 2020, pdf

Swedavia (ändrat nomineringsbeslut arvode 2020, pdf

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Protokoll från extra bolagsstämma 13 februari 2020

Protokoll extra bolagsstämma i Swedavia 13 februari 2020, pdf

Bilaga 1 - Fullmakt, pdf

Bilaga 2 - Swedavia nomineringsbeslut, pdf

 

Extra bolagsstämma 13 februari 2020

Swedavia håller extra bolagsstämma torsdagen den 13 februari 2020, kl. 08.30, på Stockholm Arlanda Airport, Radisson Blu Sky City Hotel, Pelargången 1, lokal: Douglas.

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia AB den 13 februari 2020, pdf

Swedavia nomineringsbeslut, pdf

 

Årsstämmoprotokoll 2019

Protokoll från årsstämma i Swedavia 17 april 2019, pdf

Bilaga 1 - Fullmakt, pdf

Bilaga 2 - Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare har följts under året, pdf

Bilaga 3 - Revisorsyttrande om riktlinjer ledande befattningshavare, pdf

Bilaga 4 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, pdf

Bilaga 5 - Ägarens förslag till beslut om styrelseledamöter m. m., pdf

 

Årsstämma 2019

Swedavias årsstämma 2019 kommer att hållas den 17 april 2019 kl. 14.00–16.00 på Stockholm Arlanda Airport, Radisson Blu SkyCity Hotel, (Pelargången 1), lokal: Dreamliner, plan 2.

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2019, pdf

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare har följts under året, pdf

Års- och hållbarhetsredovisning 2018, pdf

Revisors rapport i enlighet med lag om insyn i vissa finansiella förbindelser, pdf

Revisorsyttrande om riktlinjer för ledande befattningshavare, pdf

Styrelsens motivering vid rekommendation av revisor, pdf

Swedavia nomineringsbeslut 2019, pdf

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

 

Årsstämmoprotokoll 2018

Protokoll från årsstämma i Swedavia AB - pdf
Bilaga 1 Fullmakt - pdf
Bilaga 2 Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts - pdf
Bilaga 3 Revisorsyttrande om huruvida årsstämmas riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts - pdf
Bilaga 4 Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf
Bilaga 5 Ägarens förslag till beslut, styrelseordförande och arvodering - pdf

 

Årsstämma 2018

Swedavias årsstämma 2018 kommer att hållas den 26 april 2018 kl. 14.00–16.00 på Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel Arlanda Airport, lokal: Los Angeles, plan 2.

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2018, pdf
Redogörelse tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare har följts, pdf
Styrelsens yttrande över förslaget till vinstutdelning, pdf
Nomineringsbeslut Swedavia 2018, pdf
Revisorsyttrande enligt 8 kap ABL om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare, pdf
Revisors rapport i enlighet med 7 lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser, pdf
Styrelsens motivering vid rekommendation av revisor, pdf

 

Årsstämmoprotokoll 2017

Protokoll från årsstämma i Swedavia AB  - pdf, 3 Mb
Bilaga 1 Fullmakt – pdf, 242 Kb
Bilaga 2 Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts – pdf, 231 Kb
Bilaga 3 Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts – pdf, 462 Kb
Bilaga 4 Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare – pdf, 722 Kb
Bilaga 5 Ägarens förslag till beslut, styrelseordförande och arvodering – pdf, 867 Kb

 

Årsstämma 2017

Swedavias årsstämma 2017 kommer att hållas den 27 april 2017 kl. 14.00–16.00 på Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel Arlanda Airport, lokal: Los Angeles, plan 2.

Kallelse till årsstämma i Swedavia - pdf, 118 Kb
Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 151 Kb
Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition till årsstämma - pdf, 107 Kb
Nominering av styrelse samt förslag till arvodering - pdf, 67 Kb
Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts - pdf, 96 Kb
Revisorns rapport i enlighet med 7§ insynslagen - pdf, 119 Kb
Styrelsens motivering vid rekommendation av revisor - pdf, 103 Kb

 

Extra bolagsstämma i Swedavia AB 9 oktober 2017

Swedavia kommer hålla extra bolagsstämma måndagen den 9 oktober 2017 kl. 14.00 Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel Arlanda Airport, lokal: Singapore, plan 2.

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia AB 9 oktober 2017 (pdf, 96 Kb)

 

Protokoll från extra bolagsstämma i Swedavia AB

Protokoll från extra bolagsstämma i Swedavia AB (pdf, 381 Kb)
Bilaga 1 - Fullmakt (pdf, 121 Kb)
Bilaga 2 - Ändrade ekonomiska mål (pdf, 530 Kb)

 

Årsstämmoprotokoll 2016

Protokoll från årsstämma i Swedavia AB - pdf, 3 Mb

Bilaga 1 Fullmakt - pdf, 242 Kb

Bilaga 2 Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 244 Kb

Bilaga 3 Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts 2015 - pdf 482 Kb

Bilaga 4 Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 559 Kb

Bilaga 5 Nominering av styrelse samt förslag till arvodering - pdf, 496 Kb

 

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2016

Tid: Den 28 april 2016 klockan 14.00–16.00
Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, Stockholm Arlanda Airport. Lokal Los Angeles Int., plan 2

Kallelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 140 Kb

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf 150 Kb

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition till årsstämma 2016 - pdf, 19 Kb

Nominering av styrelse samt förslag till arvodering - pdf 63 Kb

Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts 2015 - pdf, 335 Kb

Revisorns rapport i enlighet med 7§ insynslagen 2015 - pdf, 33 Kb

 

Årsstämma 2015

Swedavias årsstämma 2015 hölls den 29 april 2015 kl. 14.00–16.00 i Radisson Blu SkyCity Hotell, Stockholm Arlanda Airport. Lokal Boeing 747.

 

Relaterade dokument till årsstämma 2015

Protokoll årsstämma 150429 - pdf 3 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1, Fullmakt - pdf, 528 Kb (nytt fönster)

Bilaga 2, Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 237 Kb (nytt fönster)

Bilaga 3, Revisionsyttrande - pdf, 465 Kb (nytt fönster)

Bilaga 4, Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 589 Kb (nytt fönster)

Bilaga 5, Nominering av styrelse samt förslag till arvodering - pdf, 150 Kb (nytt fönster)

Bilaga 6, Nominering av revisor samt förslag till arvodering - pdf, 60 Kb (nytt fönster)

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts - pdf, 160 Kb (nytt fönster)

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition till årsstämma 2015 - pdf, 166 Kb (nytt fönster)

Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts 2014 - pdf, 95 Kb (nytt fönster)

Revisorns rapport i enlighet med 7§ insynslagen 2014 - pdf, 100 Kb (nytt fönster)

 

Bolagsstämma 2014

Swedavias årsstämma hölls den den 29 april 2014 klockan 14.00–16.00 på Clarion Hotel Arlanda Airport.

 

Relaterade dokument till årsstämma 2014

Protokoll, årsstämma 29 april 2014 - pdf, 3 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1, Fullmakt - pdf, 253 Kb (nytt fönster)

Bilaga 2, Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 242 Kb

Bilaga 3, Revisorsyttrande - pdf, 497 Kb (nytt fönster)

Bilaga 4, Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 533 Kb (nytt fönster)

Bilaga 5, Ny bolagsordning - pdf, 210 Kb (nytt fönster)

Bilaga 6, Nomineringsbeslut - pdf, 415 Kb (nytt fönster)

Bilaga 7, Anförande om ekonomiska mål och uppdragsmål för Swedavia 2014 - pdf, 646 Kb (nytt fönster)

Bilaga 8, Ägaranvisning för Swedavia - pdf, 387 Kb (nytt fönster)

Kallelse och dagordning till årsstämma 2014 - pdf, 158 Kb (nytt fönster)

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts - pdf, 94 Kb (nytt fönster)

Revisorns rapport i enlighet med 7 § insynslagen - pdf, 117 Kb (nytt fönster)

 

Bolagsstämma 2013

Swedavias årsstämma hölls den 26 april på Clarion Hotel Arlanda Airport.

 

Relaterade dokument till årsstämma 2013

Protokoll fört vid årsstämma - pdf, 2 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1: Fullmakt - pdf, 246 Kb (nytt fönster)

Bilaga 2: Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 238 Kb (nytt fönster)

Bilaga 3: Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen - pdf, 522 Kb (nytt fönster)

Bilaga 4: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare - pdf, 139 Kb (nytt fönster)

Bilaga 5: Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering - pdf, 695 Kb (nytt fönster)

 

Bolagsstämmor 2012

Extra bolagsstämma den 20 december 2012

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia AB - pdf, 52 Kb (nytt fönster)

Nomineringsbeslut - pdf, 154 Kb (nytt fönster)

Protokoll från extra bolagsstämma i Swedavia 20 december 2012 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Extra bolagsstämma den 13 september 2012

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia AB - pdf, 33 Kb (nytt fönster)

Nomineringsbeslut - pdf, 273 Kb (nytt fönster)

Protokoll från extra bolagsstämma i Swedavia 13 september 2012 - pdf, 663 Kb (nytt fönster)

 

Bolagsstämma den 26 april 2012

Swedavias ordinarie årsstämma 2012 hölls i Arlanda Airport Conference torsdagen den 26 april 2012, klockan 14.00.

 

Relaterade dokument till årsstämma 2012

Kallelse och dagordning till årsstämma 2012 - pdf, 135 Kb (nytt fönster)

Protokoll - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1 - Fullmakt - pdf 237 Kb (nytt fönster)

Bilaga 2 - VDs anförande - pdf, 93 Kb (nytt fönster)

Bilaga 3 - Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 58 Kb (nytt fönster)

Bilaga 4 - Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen - pdf, 494 Kb (nytt fönster)

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare - pdf, 465 Kb (nytt fönster)

Bilaga 6 - Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering - pdf, 629 Kb (nytt fönster)

2011 Swedavia Årsredovisning - pdf, 10 Mb (nytt fönster)

 

Bolagsstämma 2011

Swedavias håller ordinarie årsstämma en gång per år. 2011 hölls stämman den 28 april klockan 14.00 i Arlanda Conference & Business Center, SkyCity, Stockholm Arlanda Airport.

Komplettering till dagordning:

Val av revisor

Förslag till beslut: Det föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig intill utgången av årsstämman 2012.

 

Relaterade dokument till årsstämma 2011

Kallelse och dagordning till årsstämma 2011 - pdf 653 Kb (nytt fönster)

Protokoll från årsstämma - pdf, 327 Kb (nytt fönster)

VD:s anförande - pdf, 160 Kb (nytt fönster)

Förslag till utdelning med motiverat yttrande - pdf, 34 Kb (nytt fönster)

De ledande befattningshavarnas ersättningar - pdf, 98 Kb (nytt fönster)

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor - pdf, 91 Kb (nytt fönster)

Ny bolagsordning - pdf, 102 Kb (nytt fönster)

Årsredovisning 2010 (pdf 4 Mb - nytt fönster)

Annual Report 2010 (pdf 4 Mb - new window)

 

Bolagsstämmor 2010

Extra bolagsstämma den 16 augusti 2010

Den extra bolagsstämman den 16 augusti avsåg förslag om ny bolagsordning, nyemission genom betalning genom kvittning samt godkännande om uppskjuten apport.
Protokoll - pdf, 485 Kb (nytt fönster)

 

Extra bolagsstämma den 25 mars 2010

Vid den extra bolagsstämma som ägde rum den 25 mars beslutades bland annat om ny bolagsordning, nyemission med betalning genom kvittning, riktlinjer för anställningsvillkor och ersättning för ledande befattningshavare samt beslut om styrelsens arvodering.
Protokoll - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

 

Bolagsstämma den 11 februari 2010

Vid bolagsstämma den 11 februari 2010 beslutades om styrelse, ordförande i styrelsen, arvoden till styrelseledamöter, om revisorer för tiden fram till ordinarie årsstämma 2011 samt om ny bolagsordning.
Protokoll - pdf, 694 Kb (nytt fönster)