Gå till innehåll

Nytt marktjänstverksamhetsavtal

2023-06-26, kl. 13:35

Den 23 maj 2023 beslutade Swedavia att anta ny mall för marktjänstverksamhetsavtal. Bakgrunden till ändringen är att Transportstyrelsen, som som utövar tillsyn över marktjänstlagen, har haft synpunkter på det avtalet som använts tidigare.

Förslaget på ett nytt marktjänstverksamhetsavtal har konsulterats med flygplatsanvändarna. Inkomna synpunkter har utvärderats och behandlats.

Transportstyrelsen har tagit del av det konsulterade förslaget, och har inte framfört några synpunkter på det.

Mall för det nya marktjänstverksamhetsavtalet (pdf).

Implementering av nya avtal

Swedavia avser att implementera det nya marktjänstverksamhetsavtalet under andra halvan av 2023. Alla etablerade marktjänstbolag kommer erbjudas att ersätta sitt gamla avtal med det nya.

Mer information kommer i augusti.