Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för maj 2019

2019-06-10, kl. 09:00

Under maj reste 3 636 000 resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med samma månad i fjol. Flygresandet påverkades även i maj negativt av pilotstrejken. Flera flygplatser visade dock på en ökning av utrikestrafiken.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammanlagt till 2 480 000 under maj månad, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med samma månad föregående år. Inrikesresandet uppgick till 1 156 000 resenärer, en minskning med 11 procent.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade sammanlagt 2 284 000 resenärer under maj, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till 1 844 000, vilket är en minskning med 4 procent, medan antalet inrikesresenärer uppgick till 440 000, en minskning med 12 procent.

På Göteborg Landvetter Airport hade totalt 602 000 resenärer under maj, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med samma månad i fjol. Trafikutveckligen påverkades positivt av en fortsatt ökning av utrikesresandet, som ökade med drygt 2 procent till 484 000 resenärer. Inrikesresandet minskade däremot med 16 procent jämfört med samma månad föregående år och uppgick till 117 000 resenärer.

På Bromma Stockholm Airport uppgick flygresandet sammantaget till 240 000 resenärer under maj, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med maj i fjol. Utrikesresandet ökade däremot med totalt 30 procent.

I linje med trafikutvecklingen hittills i år visar Swedavias regionala flygplatser på lokala skillnader i resemönstret under maj. Totalt sett ökade utrikestrafiken med 8 procent på de regionala flygplatserna, medan inrikestrafiken fortsatte att minska med 9 procent. Malmö Airport visade på den största ökningen i utrikesresandet, en ökning med 14 procent.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska 2020 ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till biobränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia biobränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på www.swedavia.se under Om Swedavia/Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se