Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för mars 2020

2020-04-09, kl. 10:00

Under mars reste drygt 1 317 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med hela 60 procent jämfört med samma månad 2019. Effekterna av coronapandamin hade en betydande påverkan, då flygbolagen helt eller delvis reducerade sin trafik. Nedgången tilltog under månaden och har fortsatt i april, med en minskning hittills på cirka 97 procent.

Flera av Swedavias flygplatser saknar idag helt reguljär flygtrafik.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammantaget till 841 000 under mars månad, vilket är en minskning med 60 procent jämfört med samma månad ifjol. Inrikesresandet uppgick till 476 000 resenärer, en minskning med 58 procent.

Coronapandemins effekter har successivt ökat under månaden till följd av länders och myndigheters åtgärder för att motverka spridningen av Covid-19. Samtidigt har flygbolagen minskat sin kapacitet för att möta den minskade efterfrågan. 

Hittills i april är nedgången i antalet resenärer cirka 97 procent. Både inrikes- och utrikestrafiken i Sverige är därmed starkt begränsad och ett flertal flygplatser, däribland Bromma Stockholm Airport, saknar idag helt reguljär flygtrafik.

- Coronakrisens samhällspåverkan är dramatisk och den slår med full kraft mot Swedavia, våra kunder och partners som är beroende av flyget. Förutsättningarna för att bedriva reguljär flygtrafik, men också kommersiell flygplatsverksamhet har i princip upphört. Våra flygplatser har dock en viktig infrastrukturroll och vi gör vårt yttersta för att upprätthålla Sveriges tillgänglighet för den persontrafik som fortfarande finns, men också samhällsviktigt flyg såsom post- och frakt- samt ambulansflyg, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade sammanlagt 842 000 resenärer under mars, vilket är en minskning med 60 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till 648 000, vilket är en minskning med 60 procent, medan antalet inrikesresenärer uppgick till 194 000, en minskning med 58 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammanlagt 189 000 resenärer under mars, vilket är en minskning med 61 procent jämfört med samma månad förra året. Antalet utrikesresenärer uppgick till 150 000, vilket är en minskning med 61 procent. Inrikesresandet minskade med 64 procent och uppgick till 39 000 under mars.

På Bromma Stockholm Airport reste sammantaget 79 000 resenärer under mars, vilket är en minskning med 62 procent jämfört med mars föregående år. Utrikesresandet minskade med 69 procent, medan inrikesresandet minskade med 60 procent.

I linje med utvecklingen hittills i år visar Swedavias regionala flygplatser på lokala variationer även under mars. Antalet resenärer uppgick sammanlagt till 207 000, vilket är en minskning med 58 procent.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till hållbart bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på www.swedavia.se under Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.