Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik december och helår 2019

2020-01-10, kl. 08:30

Under 2019 reste drygt 40 miljoner resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med fyra procent jämfört med rekordåret 2018. Framförallt inrikesresandet mattades av, medan utrikesresandet totalt sett minskade i mindre omfattning. Utrikestrafiken ökade på ett flertal flygplatser, däribland på Göteborg Landvetter Airport.

Under 2019 reste drygt 40 miljoner resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med fyra procent jämfört med rekordåret 2018. Framförallt inrikesresandet mattades av, medan utrikesresandet totalt sett minskade i mindre omfattning. Utrikestrafiken ökade på ett flertal flygplatser, däribland på Göteborg Landvetter Airport.

Totalt reste cirka drygt 40 miljoner resenärer till eller från Swedavias flygplatser under 2019, en minskning med 4 procent jämfört med 2018, då Swedavia för första gången någonsin hade över 42 miljoner passagerare. Antalet utrikesresenärer minskade med 2 procent till närmare 28 miljoner, medan antalet inrikesresenärer uppgick till cirka 12,4 miljoner, en minskning med 9 procent jämfört med 2018.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade drygt 25,6 miljoner resenärer under 2019, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med 2018. Såväl utrikesresandet som inrikesresandet minskade med 4 respektive 8 procent.

På Göteborg Landvetter Airport minskade antalet resenärer med totalt 2 procent i jämförelse med föregående år till närmare 6,7 miljoner. Utrikestrafiken, som står för den allra största delen av trafiken på flygplatsen, fortsatte dock att växa till närmare 5,5 miljoner resenärer.

Förutom Göteborg Landvetter visade ett flertal av Swedavias flygplatser en ökning i utrikestrafiken, men samtliga av Swedavias 10 flygplatser visade en trafikminskning när det gäller inrikesresandet under året.

Under december månad enskilt reste närmare 2,9 miljoner resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med 4 procent samma period föregående år och i linje med årets utveckling. Utrikestrafiken minskade med 2 procent under månaden, medan inrikestrafiken minskade med 7 procent jämfört med december 2018, vilket är en något mindre minskning jämfört med helåret 2019.

På Stockholm Arlanda minskade både utrikestrafiken och inrikestrafiken i december. Utrikestrafiken ökade under månaden på ett flertal flygplatser, däribland en fortsatt ökning för Göteborg Landvetter. Med undantag från Kiruna Airport och Visby Airport minskade inrikestrafiken på samtliga flygplatser under december månad.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

Trafikstatistik för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på www.swedavia.se under Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.