Gå till innehåll

Swedavia och Umeå Airport går med i Umeås klimatfärdplan

2022-12-02, kl. 10:42

Nu går Umeå Airport med i Umeå kommuns nya klimatfärdplan med fokus på att påskynda Umeås klimatomställning och minska utsläppen genom stärkt samarbete mellan olika aktörer i kommunen. Totalt deltar 37 olika medverkanden i Umeås klimatfärdplan. Alla aktörer åtar sig att mellan 2023-2025 anta och slutföra minst fem av färdplanens klimatutmaningar i sitt individuella omställningsarbete.

Swedavia verkar för fossilfritt flyg, går fortsatt i bräschen för flygets klimatomställning och blev som flygplatshållare helt fossilfritt i den egna verksamheten 2020. Nu går Umeå Airport med i Umeå kommuns nya klimatfärdplan med fokus på att påskynda Umeås klimatomställning och minska utsläppen genom stärkt samarbete mellan olika aktörer i kommunen. Totalt deltar 37 olika medverkanden i Umeås klimatfärdplan. Alla aktörer åtar sig att mellan 2023-2025 anta och slutföra minst fem av färdplanens klimatutmaningar i sitt individuella omställningsarbete.

- Det är ett naturligt steg för oss att gå med i Umeå kommuns klimatfärdplan då vi själva sedan länge aktivt arbetar med klimatsmarta och hållbara lösningar för framtidens flyg. På Umeå Airport har vi en ny och modern snöslunga redo inför vintern och alla våra slungor och maskiner går på fossilfri förnybar och miljövänlig HVO 100-diesel. Vi värmer upp alla flygplatsens byggnader med klimatneutral fjärrvärme samtidigt som vi i dialog med flygbolagen uppmuntrar till användandet av modernare klimatsmartare flygplan. Därtill har vi som flygplats också medverkat i olika projekt för elflygsutveckling och Umeå Airport skulle i framtiden kunna utvecklas till en regional hubb för elflyget i norra Sverige, säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef på Swedavia Umeå Airport.

Swedavia vill att framtidens resande ska vara hållbart. Under många år har vi därför aktivt arbetat för en omställning till ett hållbarare resande via våra flygplatser. Vi har ställt om och blev i vår egen flygplatsverksamhet helt fossilfria 2020. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som vi arbetar utifrån finns även mål om att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030. För utrikestrafiken ska alla plan som lyfter från Swedavias flygplatser vara fossilfria senast 2045.

Mer information om Swedavias omställningsarbete: Vad Swedavia gör
Mer information om Umeås klimatfärdplan: Umeå klimatfärdplan