Gå till innehåll

Arlandas miljöarbete en förebild i Europa

2014-10-14, kl. 12:15

EU-projektet dAirs mål är att omvandla flygplatser till ekologiskt hållbara transportnav. Swedavia och Stockholm Arlanda Airport är en av förebilderna. – Ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete är en ren överlevnadsfråga för flygplatser, säger Fredrik Jaresved, chef för Public Affairs på Stockholm Arlanda Airport.

EU-projektet dAirs mål är att omvandla flygplatser till ekologiskt hållbara transportnav. Swedavia och Stockholm Arlanda Airport är en av förebilderna.
– Ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete är en ren överlevnadsfråga för flygplatser, säger Fredrik Jaresved, chef för Public Affairs på Stockholm Arlanda Airport.

Just nu träffas flygplatschefer, miljöexperter och politiker från hela Europa under EU-kommissionären Emmanuelle Maires ledning på dAir i Schweiz. Kravet är att fossila koldioxidutsläpp från transporterna till och från flygplatserna samt flygplatsernas egen verksamhet ska minska. Idag står de för nästan hälften av flygplatsens utsläpp, flygtrafiken för resten.

Fredrik Jaresved, chef för Public Affairs på Arlanda, är en av huvudtalarna.
– Sveriges och Arlandas klimatarbete ligger i den europeiska framkanten. På Arlanda har utsläppen minskat med nästan 70 procent sedan 2005. Och mer än 50 procent av resenärerna reser idag kollektivt till och från flygplatsen, säger han.

På dAir kommer han och Swedavia även att presentera världens första biogasdrivna snöröjningsfordon. När alla biogasfordonen är installerade kommer det att innebära att Swedavia når målet noll fossila koldioxidutsläpp i den egna verksamheten. Swedavia har beställt 29 nya snöröjningsmaskiner, varav 8 stycken i år. Fordonen ska drivas med upp till 90 procent biogas och resterade del miljöanpassad diesel. Biogasprojektet genomförs inledningsvis i vinter på Stockholm Arlanda och Åre Östersund flygplatser.

– Att ligga i framkant när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete är en absolut nödvändighet för vår trovärdighet och framtida möjligheter som flygplatshållare. Därför känns det roligt att vi ses som en förebild i Europa, säger Fredrik Jaresved.

dAir är ett EU-finansierat projekt som syftar till att minska utsläpp av koldioxid från den Europeiska transportsektorn. Genom ökad samverkan mellan olika regioner inom EU ska goda exempel identifieras och implementeras bland övriga.