Gå till innehåll

Pass, visum och id

 

Du måste kunna identifiera dig när du är ute och reser. Tänk också på att det ibland kan krävas visum.

Pass

När du reser utomlands behöver du kunna identifiera dig, antingen med pass eller nationellt id-kort. Om du reser inrikes behöver du inte ha pass eller nationellt id-kort.

Har du svenskt pass får du mer information hos polisen, annars kontaktar du din ambassad. Läs mer på Polisens webbplats.

Några länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter inresan. Du bör ta reda på vad som gäller i det land du ska åka till. Vänd dig till det aktuella landets ambassad eller konsulat.

Provisoriskt pass

Provisoriskt pass för svenska medborgare kan utfärdas av polisen på Stockholm Arlanda Airport. Det är cirka 10 minuters gångväg från terminalerna till Polisen. Följ skyltning från SkyCity mot Polis.

Polisens öppettider för passhantering

När du söker provisoriskt pass kommer ditt vanliga pass att återkallas, vilket medför en längre handläggningstid. Du måste därmed räkna med att det tar lite längre tid att få ditt provisoriska pass.

Läs mer på Polisens webbplats.

Visum

För att kunna resa till vissa länder krävs visum. Kontakta din resebyrå eller landets ambassad för mer information om visum och hur du gör ansökan.

Personkontroll inom Schengen

När du reser till länder inom Schengen sker normalt ingen personkontroll i samband med inresan. Men vissa flygbolag kräver trots detta ett giltigt pass eller nationellt id-kort i samband med resa. Du behöver också kunna styrka din identitet med pass eller nationellt id-kort under vistelsen i det land du besöker. Därför rekommenderar vi alltid resenärerna att ta med giltigt pass eller nationellt id-kort. Läs mer på polisens webbsida.

Vid resor till länder utanför EU finns personkontroller och du måste alltid kunna uppvisa giltigt pass.