Taxi

Endast miljötaxi får köra från Arlanda – en viktig del i flygplatsens ständiga miljöarbete.

Taxi finns i anslutning till Terminal 5. På taxistationen finns endast taxi som har avtal med Stockholm Arlanda Airport. Taxivärdar finns tillgängliga om du vill ha ett särskilt taxibolag eller om du undrar över något.

Ska du resa från Terminal 4, Gate C30-C44 stannar taxi vid Parkering P45. Gångtid från parkeringen till terminalen är cirka 5 min.

Alla resenärer som reser från Terminal 4 ankommer till Terminal 5. Taxistationen finns direkt utanför ankomsthallen.

 

Priser

Här får du information om priset på din taxiresa, jämförpris, betalning, kvitton med mera.

Priszon för taxiresor

  • Inom markerad zongräns gäller maxpris 695 kr (1-4 personer) och 1.115 kr för stor bil (5-8 personer) till en adress.
  • Kontakta taxivärden vid behov av storbil eller särskild utrustning som till exempel barnstol.
  • Fråga alltid chauffören före resans start om vilket pris som gäller.
  • Utanför markerad zongräns gäller taxameterpris.

Fri prissättning

Det är fri prissättning på resor med taxi i Sverige eftersom taximarknaden är avreglerad. Välj det bolag och den bil som passar dig bäst, du behöver inte ta bilen som står först i taxikön.

Jämförpris

Alla taxibolag måste ange jämförpriser för alla typer av resor. Jämförpriset räknas alltid ut för en så kallad typresa med en sträcka på 10 kilometer som tar 15 minuter. Jämförpriset anges med stora svarta siffror på gul botten. Det högsta jämförpriset som tillämpas av taxifordonet ska vidare anges med extra stora siffror.

Fast pris

Fråga alltid taxiföraren om taxibolaget tillämpar fasta priser. Har du fått fast pris ska det vara inlagt och synligt i taxametern innan resan startar och taxametern måste alltid vara aktiverad under resan.

Kortbetalning

Betalar du med kort ska du få både en följesedel på kontokortsbeloppet och ett kvitto från taxametern.

Taxameterkvitto

Se till att du får ett taxameterkvitto efter avslutad resa. På kvittot står bilens registreringsnummer tillsammans med uppgifter om taxiföretaget och föraren, till exempel förarkoden som finns på taxiförarlegitimationen.

Spara kvittot, det behövs om du har glömt kvar något i bilen eller om du måste reklamera din resa. Vänd dig i första hand till taxibolagets växel.

Rullstolstaxi

Till och från Stockholm Arlanda Airport går det att beställa taxibilar som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Du som har färdtjänstkort i Stockholm kontaktar Färdtjänst och beställer på vanligt sätt. Saknar du färdtjänstkort kontaktar du taxivärden utanför respektive terminal som kallar fram en lämplig bil.

Tillstånd och tillsynsmyndighet för taxi i Sverige är Transportstyrelsen.