Gå till innehåll

Arlandas resenärer fler än någonsin

2014-12-04, kl. 09:01

Under november ökade antalet resenärer på Stockholm Arlanda Airport med tre procent jämfört med november förra året. Hittills, under perioden januari till och med november, har 20,8 miljoner resenärer rest via Arlanda, vilket innebär en ökning på nio procent jämfört med samma period 2013.

Antalet utrikesresenärer fortsatte öka på Stockholm Arlanda Airport även under november, med fyra procent jämfört med november föregående år. Antalet inrikesresenärer var däremot i stort sett oförändrat. I absoluta tal reste 1 266 409 resenärer utrikes och 452 742 resenärer inrikes.

Perioden januari till november har genomgående visat en stark ökning av resenärer och ligger på nio procent över samma period föregående år, eller 20 830 037 resenärer till och från Arlanda i absoluta tal. Det är redan nu nästan 150 000 fler resenärer än vad flygplatsen hade under helåret 2013.

– Utvecklingen på Arlanda har varit fantastisk under hela 2014, och vi går återigen mot ett all-time-high i antal resenärer. Fler resenärer driver ett behov av att fortsätta utveckla flygplatsen, och utbudet av service blir alltmer spännande. Vår vision är att bygga framtidens flygplats och möta resenärernas förväntningar om en upplevelseinriktad, unik destination och mötesplats, och med vårt nya miljötillstånd kan vi nu äntligen kavla upp ärmarna och sätta igång, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Trots resenärsökningen minskade antalet flygplan på Arlanda under november med tre procent, jämfört med november förra året. Det innebär fullsatta flygplan vilket i sin tur ger minskade utsläpp av framförallt koldioxid per resenär, och också bättre ekonomi för flygbolagen.

Fakta: Antal resenärer på Stockholm Arlanda Airport de senaste fem åren:

2010: 16 962 129 resenärer
2011: 19 063 517 resenärer
2012: 19 641 805 resenärer
2013: 20 681 554 resenärer
Jan-nov 2014: 20 830 037 resenärer