Gå till innehåll

Ett växande Arlanda väntar på domen

2014-11-06, kl. 08:45

Antalet resenärer på Stockholm Arlanda Airport ökade med sju procent i oktober månad. Utrikesresandet ökade med nio procent, och hittills i år har antalet utrikesresenärer ökat med hela 11 procent. Frågan är om Arlanda kommer att kunna ta hand om den växande efterfrågan även efter den 1 januari 2018? En ny dom gällande Arlandas miljötillstånd väntas den 21 november.

Antalet resenärer på Stockholm Arlanda Airport ökade med sju procent i oktober månad. Utrikesresandet ökade med nio procent, och hittills i år har antalet utrikesresenärer ökat med hela 11 procent. Frågan är om Arlanda kommer att kunna ta hand om den växande efterfrågan på snabba transporter till och från landet även efter den 1 januari 2018? En ny dom gällande Arlandas miljötillstånd väntas den 21 november.

Resenärerna fortsätter att bli allt fler på Stockholm Arlanda Airport. Under oktober månad passerade 2 032 928 resenärer flygplatsen, vilket är en ökning med sju procent jämfört med oktober förra året. Utrikesresandet ökade med nio procent till 1 540 576 resenärer medan inrikestrafiken ökade mer blygsamt; med två procent till 492 352 resenärer.

- Den stora ökningen av antalet utrikesresenärer gör utbyggnaden av Terminal 5 alltmer nödvändig. Vi har slagit i taket kapacitetsmässigt vad gäller terminalytor, utrymmen för resenärer och gater för flygplanen. En utbyggd bagageanläggning för avgående bagage står färdig i början av 2015, och redan i år är det nya parkeringshuset klart med 350 tillkommande P-platser. Och under 2017 planerar vi att börja bygga den nya piren i Terminal 5, med plats för större flygplan och mer yta för affärer och restauranger, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport. 

Under perioden 2014 till 2043 uppskattas den totala investeringsvolymen för Arlandas utbyggnad och utveckling till drygt 13 miljarder, varav cirka 7 miljarder investeras i Terminal 5. År 2050 ska Arlanda kunna ta emot upp emot 40 miljoner resenärer per år och ha cirka 50 000 arbetsplatser jämfört med dagens närmare 20 000.

Men det finns orosmoln gällande flygplatsens miljötillstånd. Swedavia har överklagat det villkor som kan innebära ett stopp för inflygningar från och med den 1 januari 2018 över Upplands Väsby tätort. Dessutom har ett antal villkor kopplade till buller förhandlats i Mark- och miljööverdomstolen. En ny dom väntas den 21 november.

- Utifrån hur trafiken ser ut idag skulle ett stopp för landningar på Bana 3 innebära att Arlandas kapacitet minskar med nästan 40 procent i högtrafik. Vår ambition är ju att utveckla flygplatsen och stärka förbindelserna med omvärlden med fler direktlinjer, och det gör att konsekvenserna sannolikt kan bli ännu större, säger Kjell-Åke Westin.