Gå till innehåll

Fler åker kollektivt till flyget – tack vare pendeltåget

2013-12-10, kl. 12:14

Idag är det ett år sedan pendeltåget till Arlanda invigdes. Resultatet av SL:s ankomst till flygplatsen är att resandet med kollektivtrafik har ökat. Nu åker 52 procent av resenärerna med tåg eller buss till flygplatsen, en ökning med nästan 4 procentenheter på ett år. Det innebär att flygplatsen har uppnått sitt mål om att minst hälften av resenärerna ska åka kollektivt.

Idag är det ett år sedan pendeltåget till Stockholm Arlanda Airport invigdes. Resultatet av SL:s ankomst till flygplatsen är att resandet med kollektivtrafik har ökat. Nu åker 52 procent av resenärerna med tåg eller buss till flygplatsen, en ökning med nästan fyra procentenheter på ett år. Det innebär att flygplatsen har uppnått sitt mål om att minst hälften av resenärerna ska åka kollektivt.

Swedavia har ambitionen att fortsätta minska koldioxidutsläppen från de tio flygplatser som företaget äger och driver. Målet till år 2020 är att ha noll utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten. En annan viktig utmaning är att minska koldioxidutsläppen från alla vägtransporter till och från Arlanda. Därför har Swedavia satt upp målet att minst hälften av resenärerna ska åka kollektivt till flygplatsen.

Swedavia har under nästan ett decennium arbetat för att få pendeltåg på sträckan mellan Sveriges huvudstad och landets största flygplats.  Arbetet gav till sist frukt. För exakt ett år sedan, den 10 december 2012, invigdes pendeltåget till Arlanda Centralstation.

Tillgången till pendeltåget har inneburit att kollektivtrafikåkandet har ökat. Idag reser 52 procent av Arlandas resenärer kollektivt till och från flygplatsen, vilket är en ökning med nästan fyra procentenheter, jämfört med tredje kvartalet 2012. Prognosen för antalet resenärer via Arlanda Centralstation under 2013 ligger på cirka att 1,7 miljoner. Det totala antalet resenärer som reser med tåg till och från flygplatsen bedöms bli sex miljoner under året.

- Naturligtvis är vi väldigt stolta över att ha nått upp till vårt mål om att hälften av resenärerna ska resa kollektivt till flygplatsen, det är ett direkt resultat av våra höga ambitioner och vårt agerande. När möjligheterna att resa kollektivt ökar leder det till minskade koldioxidutsläpp, ökad tillgänglighet och större valfrihet av transportslag för våra resenärer och våra medarbetare, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Antalet resenärer till och från Arlanda ökar för fjärde året i rad, inom kort nås 20-miljonersvallen.

-  Den positiva utvecklingen är glädjande för oss som jobbar på flygplatsen, och för Sverige som helhet. Det är dock viktigt att utvecklingen sker på ett sådant sätt att Swedavia uppnår sina mål när det gäller nöjda kunder, nöjda medarbetare och forsatt minskning av den negativa miljöpåverkan, fortsätter Kjell-Åke Westin. Det faktum att vi uppnår vårt mål om att öka andelen kollektivtrafikresande till flygplatsen, visar att vi har goda förutsättningar att klara det ökande behovet av flygtrafik som vi ser framöver.