Gå till innehåll

Fler Arlanda-resenärer i april

2013-05-09, kl. 09:00

Antalet resenärer på Stockholm Arlanda Airport ökade med fem procent i april jämfört med samma månad 2012. Därmed vände den hittills negativa utvecklingen under 2013 upp och antalet resenärer under perioden januari – april ligger på samma antal som under samma period förra året.

Resenärstillväxten vände uppåt för Arlanda i april månad efter en mindre nedgång under perioden januari – mars, jämfört med samma period föregående år. Totalt valde nästan 1 690 000 personer att resa till och från Arlanda i april, vilket är en ökning på fem procent jämfört med samma månad föregående år.

Den största delen av ökningen står som tidigare utrikestrafiken för. Under april flög drygt 1 250 000 personer utrikes och nästan 432 000 personer inrikes, vilket är en ökning på fem procent utrikes respektive fyra procent inrikes. Antalet utrikes resenärer på Arlanda har under perioden januari – april ökat med två procent jämfört med samma period förra året, medan antalet inrikesresenärer har minskat med totalt fyra procent under perioden.

– Det är glädjande att se att utrikestrafikens utveckling är fortsatt stark vilket bekräftar Arlandas viktiga roll som porten till Sverige, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Antalet landningar på Arlanda i april uppgick till 9 573 flyg vilket är en ökning med hela tio procent jämfört med samma månad 2012. Det totala antalet landningarna under perioden januari – april var 34 505 stycken vilket i princip är samma siffra som under samma period förra året.