Gå till innehåll

Fler resenärer på Stockholm Arlanda Airport

2012-07-06, kl. 10:25

Antalet utrikesresenärer på Stockholm Arlanda Airport ökade med fem procent det första halvåret 2012 jämfört med samma period förra året. Samtidigt ökade antalet inrikesresenärer med sex procent.

Den sammanlagda ökningen av resenärer var under perioden januari – juni drygt fem procent jämfört med förra året och uppgick till totalt 9 659 015 passagerare. Samtidigt minskade antalet landningar på Arlanda under samma period med en halv procent till totalt 52 200.

I juni reste 1 843 552 passagerare till eller från Arlanda vilket är en ökning med nästan fyra procent jämfört med juni 2011. Utrikesresenärerna ökade med fem procent till 1 455 039, medan inrikesresandet under juni däremot låg kvar på 389 000 passagerare – i princip samma siffra som motsvarande period förra året. Landningarna minskade med drygt två procent jämfört med samma period förra året.

Trenden att antalet resenärer blir allt fler samtidigt som antalet flygplan som startar och landar blir färre ser ut att hålla i sig.

– Att antalet resenärer per flygplan ökar är positivt, eftersom det innebär minskade utsläpp av framförallt koldioxid per resenär, och också bättre ekonomi för flygbolagen, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

De två senaste åren har resenärerna på svenskt inrikesflyg ökat i antal med mer än två procent, samtidigt som koldioxidutsläppen har minskat med 9,4 procent.

Trafikstatistiken för Stockholm Arlanda Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.


För ytterligare information:
Jan Lindqvist, Kommunikationschef Stockholm Arlanda Airport, telefon 010-109 1075