Gå till innehåll

Fler resenärer vid Arlanda i maj

2012-06-07, kl. 13:08

Antalet resenärer som reste till eller från Stockholm Arlanda Airport var under maj 1,8 miljoner. Det är en ökning med två procent, jämfört med samma period föregående år, som var ett rekordår. Hittills i år har resenärerna blivit sex procent fler.

Under maj reste 1,8 miljoner resenärer till eller från Stockholm Arlanda Airport. Det motsvarar en ökning med två procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med två procent till 1,3 miljoner resenärer medan antalet inrikes resenärer inte uppvisar någon förändring med 500 000 resenärer.

- Vår ambition är att fortsätta utveckla Arlanda som nav för resande i , till och från Sverige. De om- och tillbyggnader som nu genomförs syftar till att möta det ökade resandebehovet men också att förenkla och förbättra för alla dem som flyger, säger Kjell-Åke Westin.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Stockholm Arlanda Airport minskade däremot under perioden med sju procent till 9 350. Det betyder att utsläpp av klimatpåverkande gaser per resenär minskar, liksom buller i flygplatsens närhet.