Gå till innehåll

Fler utländska besökare betyder stora intäkter till Sverige

2014-04-07, kl. 13:32

Stockholm Arlanda Airport ökade mest av de nordiska flygplatserna förra året. Och det beror främst på den starka tillväxten i utrikesresandet. Trenden ser ut att fortsätta även i år med en resenärstillväxt på tio procent jämfört med samma period under 2013. De utländska besökarna har ökat med fem procent på årsbasis vilket innebär intäkter på nästan en miljard extra till regionen och Sverige.

Antalet besökare bosatta utomlands som anlände till Sverige via Stockholm Arlanda Airport ökade under 2013 med mer än fem procent till totalt nästan 3,5 miljoner resenärer. Enligt statistik från Tillväxtverket och SCB spenderar de utländska besökarna i snitt 800 kronor per person och dag under sin vistelse här, vilket innebär att de intäkterna från enbart denna resenärsökning på 170 000 personer uppgår till dryga 700 miljoner kronor till besöksnäringen i regionen och landet, då de i snitt tillbringade 5,3 dagar i Sverige.

– Vi kan nu se resultatet av vårt aktiva arbete tillsammans med andra aktörer i besöksnäringen, för att locka utländska besökare och företag till Stockholm och Sverige. Vi arbetar också för att öka antalet direktlinjer på Arlanda, en nödvändighet för att svenskt näringsliv ska kunna växa och utvecklas. Förra året etablerades hela sju nya långdistanslinjer på Arlanda, och ytterligare två tillkommer nu under våren, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Tillväxten i antal resenärer ser ut att fortsätta även under 2014. Första kvartalet visar på en fortsatt kraftig ökning av antalet passagerare på Stockholm Arlanda Airport med tio procent till totalt 4,8 miljoner. Av dessa var utrikesresenärerna drygt 3,5 miljoner, en uppgång med tio procent jämfört med första kvartalet 2013. Nu ökar också inrikesresandet rejält; upp hela 11 procent i mars ger drygt 1,2 miljoner inrikesresenärer och en total ökning på åtta procent under perioden januari till mars i år.


Fakta utländska besökare
:

De utländska besökarnas konsumtion fördelas bland annat på kategorier som boende, restaurang, hyrbil och shopping. I genomsnitt spenderade utländska besökare totalt 800 svenska kronor per person och dag under sitt besök i Sverige år 2012.

Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 7,5 procent till 106,5 miljarder kronor under 2012 jämfört med året innan, vilket var cirka 85 procent mer än järn och stålexporten (57,1 mdkr) och nästan tre gånger så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten (37,6 mdkr).

Under 2013 ökade den utländska turismen med 2,1 procent jämfört med 2012.

Turismens exportvärde utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi, men turismens förmåga att bidra till ökad sysselsättning har också en avgörande betydelse. Särskilt viktig är sektorns förmåga att skapa arbetstillfällen åt unga och behovet av den kompetens som många med utländsk bakgrund kan bidra med.

Källa: Tillväxtverket/SCB