Gå till innehåll

Flera miljönyheter på Arlanda

2012-06-04, kl. 11:55

I samband med Världsmiljödagen den 5 juni presenterar Stockholm Arlanda Airport flertalet nyheter som minskar miljöpåverkan från resande. Bland annat lanseras sex gratis laddstolpar för elbilar vid Terminal 5 och de resenärer som klimatkompenserar sin flygresa får tillträde till en för dagen särskild Green Lane vid säkerhetskontrollerna.

Stockholm Arlanda Airport firar 50-års jubileum under hela 2012. Som ett led i firandet riktas nu särskild uppmärksamhet mot FN:s Världsmiljödag den 5 juni. Då alltmer koldioxidutsläpp genereras på resan till och från flygplatsen lanseras nu sex gratis parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar vid Terminal 5. Därigenom sparar elbilsresenärer kostnader för såväl parkering som energiåtgång. Projektet är det första av sitt slag i Sigtuna kommun och möjligheten att gratis ladda sin elbil kommer att pågå året ut för att därefter utvärderas. 

- Vi bedriver ett aktivt arbete med att minska våra egna utsläpp men skapar också möjligheter åt andra att göra detsamma. Därigenom vill vi vara en förebild i utvecklingen av långsiktigt hållbara flygplatser såväl i Sverige som internationellt, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Parallellt inför Stockholm Arlanda Airport möjligheten för resenärer att på ett enkelt sätt klimatkompensera sin resa via hemsidan liksom på försäljningsplatser på flygplatsen. En resa mellan Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter kostar omkring 50 kronor att kompensera och en resa mellan Stockholm Arlanda och London Heathrow omkring 150 kronor. Verktyget för klimatkompensering är utvecklat tillsammans med Tricorona och intäkterna stöder förnybara energiprojekt i Indien och Kina. De resenärer som väljer att kompensera sin resa den 5 juni kommer att få förtur via en särskild kö, en Green Lane, i säkerhetskontrollerna, vilka dagen till ära smyckats i grönt.

För att göra resenärer uppmärksamma på Världsmiljödagen och vilka möjligheter flygplatsen erbjuder möts resenärer av miljövärdar och en utställning i terminal.

Fakta miljösatsning:

  • Laddstolparna för elbilar är 1,3 meter höga och finns vid särskilda elbilplatser på hämta/lämna-parkeringen vid Terminal 5.
  • En personbil laddas fullt på mellan 6 – 8 timmar
  • Maxtid för parkering vid hämta/lämna är för övriga bilister två timmar
  • Erbjudande om klimatkompensation av flygresor
  • Klimatkompensation används bäst som komplement till andra åtgärder
  • Kostnaden för klimatkompensation för flygresor är i regel mindre än 10 öre per kilometer
  • Kompenseringen stöder vindkrafts- och biomassaprojekt i Indien och Kina
  • Samtliga projekt har krav på socialt ansvarstagande, lokal förankring och hållbarhet.