Gå till innehåll

Fortsatt ökat resande till och från Arlanda

2014-10-06, kl. 10:15

Under september ökade antalet utrikesresenärer på Stockholm Arlanda Airport med åtta procent och antalet inrikesresenärer med tre procent, vilket ger totalt sju procents ökning jämfört med september förra året. Hittills i år, januari till och med september, har 17 miljoner resenärer rest via Arlanda. Det kan jämföras med 16,9 miljoner resenärer under hela året 2010.

Antalet resenärer fortsatte öka på Stockholm Arlanda Airport även under september. Totalt har flygplatsen haft 2 024 345 resenärer under månaden. Fortfarande är det utrikestrafiken som växer mest, och i absoluta tal reste 1 550 612 resenärer utrikes och 473 733 resenärer inrikes.

Antalet landningar på flygplatsen har också ökat men i mindre omfattning, upp fem procent jämfört med september förra året. Även här står utrikesflyget för den största ökningen, sju procent, medan inrikesflyget i stort sett ligger på samma antal som september förra året.

Perioden januari till september har genomgående visat en stark ökning av resenärer och ligger på tio procent över samma period föregående år, eller 17 077 071 resenärer till och från Arlanda i absoluta tal. Utrikesresandet har ökat med 11 procent, men även inrikesresandet har ökat, med sex procent jämfört med samma period 2013.

– Utvecklingen på Arlanda är en bra barometer för hur Stockholmsregionen mår. Effektiva kommunikationer är viktigt för företagen i regionen och därmed den ekonomiska utvecklingen i Sveriges tillväxtmotor. Stockholm Arlanda Airport måste utvecklas utifrån dagens och morgondagens förutsättningar, för att fortsatt kunna vara länk gentemot andra länder och navet i svenskt inrikesflyg, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.