Gå till innehåll

Kjell-Åke Westin ny chef för Stockholm Arlanda Airport

2011-08-23, kl. 09:00

Ny flygplatsdirektör för Stockholm Arlanda Airport blir Kjell-Åke Westin. Med ett långt och framgångsrikt förflutet inom flygbranschen har han goda förutsättningar att stärka flygplatsens nationella och internationella konkurrenskraft ytterligare.

Swedavia har tillsatt tjänsten som flygplatsdirektör för Stockholm Arlanda Airport med Kjell-Åke Westin. Med över 30 års erfarenhet från olika roller inom flyget är han idag en av de mest etablerade personerna i branschen. Närmast kommer Kjell-Åke från tjänsten som flygplatsdirektör för Bromma Stockholm Airport, där han lade grunden för Swedavias ambition att utveckla en modern cityflygplats. Tidigare erfarenheter inkluderar även bland annat VD för Skyways Express samt VD och flygplatschef för Örebro flygplats.

Kjell-Åke Westin övertar därmed ansvaret för Swedavias största och mest betydelsefulla flygplats med nära 18 miljoner resenärer per år. Flygplatsens utmaningar består i behovet av ett nytt och modernt miljötillstånd för verksamheten parallellt med fortsatt kommersiell utveckling tillsammans med andra intressenter.

- Kjell-Åke har de egenskaper vi letat efter när vi sett till flygplatsens fortsatta utveckling. Ett framgångsrikt Stockholm Arlanda lägger grunden för såväl Swedavia som för Sveriges fortsatta tillgänglighet och tillväxt, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

- En otroligt spännande utmaning och ett stort ansvar. Min ambition är att tillsammans med flygbolag och andra aktörer stärka flygplatsens förutsättningar och bidra till lösningar som underlättar resenärernas vardag, säger Kjell-Åke Westin.

Kjell-Åke Westin tillträder sin nya tjänst den 10:e september i direkt anslutning till att nuvarande flygplatsdirektör går vidare mot uppdrag utanför Swedavia. Tillförordnad flygplatsdirektör för Bromma Stockholm Airport blir samtidigt Agnetha Marcks von Würtemberg.