Gå till innehåll

Resandet fortsätter öka via Arlanda

2012-03-09, kl. 08:35

Under februari 2012 ökade antalet resenärer på Stockholm Arlanda Airport med nio procent, jämfört med samma månad föregående år. Därmed ankom eller avreste totalt 1,4 miljoner resenärer via flygplatsen under månaden.

Förra året slog Arlanda passagerarrekord med 19,1 miljoner resenärer. Ökningen ser nu ut att fortsätta även 2012, året då Arlanda firar 50-årsjubileum.

- Flyget är av största betydelse för nationell och internationell tillgänglighet. Snabbheten och pålitligheten, tillsammans med internationalisering och ökande resebehov, gör att både inrikesresandet och utrikesresandet fortsätter att öka på Arlanda, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia, som äger och driver Arlanda, har nu inlett en utbyggnad och förnyelse i flygplatsens terminalsystem. Avsikten är att möta långsiktigt ökande resebehov med ökad kapacitet, god effektivitet och ökad kundnytta. Investeringen ska bland annat ge mer och trivsammare ytor för resenärerna samt ett utökat utbud, göra flygbolagens drift effektivare och i nästa steg möjliggöra integrering av in- och utrikestrafik för smidigare transfer.