Gå till innehåll

Sällsynta djur och växter på Arlanda lockar besökare

2013-07-22, kl. 11:30

Stockholm Arlanda Airport är mer än en flygplats. På och runt flygplatsen finns ett mycket rikt utbud av djur och natur med hela 426 arter bara kring start- och landningsbanorna. Runt den närliggande Halmsjön är ett motionsspår anlagt där det också finns badplatser, uteservering samt en populär wakeboardbana.

Vid en inventering 2012 upptäcktes 426 olika arter av växter och djur bara kring Arlandas start- och landningsbanor. Flygplatsen har en konserverande verkan på sin omgivning. Marken gödslas aldrig och gräset klipps ofta, vilket gör att den ursprungliga ängsmarken bevaras. Hela 14 stycken arter är rödlistade av ArtDatabanken. Naturens biologiska mångfald har lett till ett samarbete mellan Swedavia, ArtDatabanken och Världsnaturfonden, WWF.

Den som vill studera naturen kan följa den fyra kilometer långa naturled som går runt den närliggande Halmsjön. Där kan man spana efter några av de mest sällsynta blomsterarterna, som exempelvis fältgentianan och finnögontrösten, som båda blommar i augusti. På Arlanda finns också den rödlistade fjärilen bastardsvärmare.

– Markerna runt flygplatsen är ett viktigt kulturarv och en biologisk guldgruva. Vi välkomnar fler att komma på besök och uppleva denna unika miljö. Det finns också en utställning i Sky City om naturen kring Arlanda, som är gjord i samarbete med ArtDatabanken och Världsnaturfonden, säger Lena Rökaas, stf flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Någon kilometer förbi Halmsjön ligger även Lejdens naturvårdsområde som har några av Sveriges äldsta och bäst bevarade naturbetesmarker.