Gå till innehåll

Swedavia överklagar villkor i nytt miljötillstånd

2013-12-18, kl. 08:30

Den 27 november meddelade mark- och miljödomstolen ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det nya tillståndet kan innebära begränsningar för flygplatsens utvecklingsmöjligheter. För att säkerställa Sveriges fortsatta möjligheter till nationellt och internationellt utbyte har Swedavia beslutat att överklaga tio, av totalt 36, villkor i det nya tillståndet.

Flyget är idag en förutsättning för internationellt utbyte, såväl ekonomiskt som socialt. Stockholm Arlanda Airport är navet för denna flygtrafik och varje år passerar 20 miljoner resenärer flygplatsen. Genom de omkring 170 destinationerna kan resenärer ta sig inom och utanför Europa på ett effektivt sätt och därigenom fortsätta utveckla svensk konkurrens- och attraktionskraft. Det nya miljötillståndet som utfärdats till flygplatsen innebär att kapaciteten kan begränsas. Swedavia har därför nu beslutat om att överklaga tio villkor i miljötillståndet till Mark- och miljööverdomstolen.

- Miljötillståndet skapar goda förutsättningar att tillsammans med andra fortsätta reducera utsläpp av fossil koldioxid. Samtidigt äventyras dock tillgängligheten vilket skapar orimliga konsekvenser för svensk konkurrens- och attraktionskraft, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Ett av de villkor som överklagas är regleringen som innebär att kurvade inflygningar till bana 3 ska användas upp till 84 starter och landningar per timme. I praktiken används bana 3 när antalet starter och landningar per timme överstiger 56. Tekniken för kurvade inflygningar finns framtagen, men kan än så länge bara användas av enstaka flygplan vid mycket låg trafik. Det är alltså inte en teknik som är praktisk tillämpbar när en start eller landning sker varje minut på flygplatsen. Kring detta råder det enighet bland såväl svensk som internationell expertis. Villkoret innebär därmed en risk att flygplatsen inte har möjlighet att möta behovet av flygtrafik under morgon och eftermiddag när flest väljer att resa.

- Utifrån hur trafiken ser ut idag innebär den begränsning som villkoret kan innebära att Arlandas kapacitet minskar med nästan 40 procent . Dessutom är det vår ambition att utveckla flygplatsen och stärka förbindelserna med omvärlden, vilket gör att konsekvenserna sannolikt skulle bli ännu större, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Utöver villkoret om inflygningsvägar överklagar Swedavia även ett antal villkor om bullerisolering och flygvägar, där domstolen satt strängare gränser än vad som gäller för flygbuller enligt de riktvärden som samhället satt upp.