Gå till innehåll

Världens största flygplan på Arlandabesök

2012-01-05, kl. 16:11

Världens största flygplan landade idag på Stockholm Arlanda Airport. Det är ett sexmotorigt fraktflyg av modellen AN-225. Fraktflyg är en viktig förutsättning för svensk import och export, bland annat hanteras idag mer än 20 procent av svenskt exportvärde via fraktflyg. Flygfrakt är också en viktig möjliggörare för många passagerarlinjer.

Det finns bara ett exemplar av världens största flygplan, AN-225, vilken landade på Stockholm Arlanda Airport idag. Flygplanet är byggt av Antonov i gamla Sovjetunionen men har nu sin bas i Ukraina. Syftet med besöket är att frakta gods till Asien, där närmaste vägen går åt nordöst över Ryssland, med Kales Airline Services och speditionsföretaget Agility Logistics. Det är första gången denna flygplansjätte flyger frakt från Norden.

- Flygfrakt gör det möjligt att effektivt leverera till kunder samt binda samman produktionsenheter över hela världen. Detta besök är ett utmärkt exempel på vilken betydelse frakten har för svenska företag som verkar på en global marknad, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.