Gå till innehåll

Arlanda firar 50 år som porten till Sverige

2012-03-31, kl. 10:30

Den 1 april 2012 är det 50 år sedan Kung Gustav VI Adolf klippte invigningsbandet till Stockholm-Arlanda Flygplats. Allt sedan dess har Arlanda vuxit i takt med Sveriges tillväxt och ökande efterfrågan på snabba kommunikationer nationellt och internationellt. Idag färdas över 19 miljoner resenärer via flygplatsen varje år.

Efter andra världskrigets slut växer den kommersiella flygtrafiken och 1946 beslutar Riksdagen att en ny storflygplats ska anläggas vid Halmsjön i Stockholm. I början av femtiotalet byggs en första enkel bana som sedermera byggs om och blir till taxibana för bana 2. Redan sommaren 1960 genomför SAS den första reguljära flygningen till New York och den 1 april 1962 sker den officiella invigningen av Stockholm-Arlanda Flygplats av Kung Gustav VI Adolf.

- Behoven av snabba förbindelser både inom Sverige och med omvärlden har ökat kraftigt och därför har flygplatsen utvecklats till en knutpunkt och ekonomisk motor för såväl regionen som för landet i sin helhet, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport. Idag kan man välja bland 80 flygbolag och nästan 180 direktlinjer i Sverige, Europa och världen.

I takt med allt bättre transportmedel har människan kunnat resa allt längre och därmed ta del av mer kunskap, öka handeln, öka specialisering och tillväxt och därmed i slutänden förbättra levnadsvillkoren. Arlanda och dess numera tre banor är en av Sveriges grundförutsättningar för affärer, kunskapstillväxt och upplevelser.

Just nu bygger flygplatsen om och till för att klara framtidens ökande kommunikationsbehov. Mer än en miljard kronor investeras för att öka kapaciteten i terminalerna och skapa bättre utbud och upplevelse på Arlanda.

Att driva flygplats handlar om att skapa största möjliga nytta i form av snabba kommunikationer och mervärden, till lägsta ekonomiska och miljömässiga kostnad. Arlanda har jobbat och jobbar hårt för att utveckla utbudet och tillgängligheten på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt. Den internationella uppmärksamhet Arlanda skapat har till stor del handlat om ett effektivt och framgångsrikt miljöarbete. I november 2009 blev Arlanda den första flygplatsen som nådde den högsta nivån i ett europeiskt klimatprogram för flygplatser.

50-årsfirandet inleds med olika aktiviteter för resenärerna den 1 april, och följs av bland annat ett öppet hus senare under jubileumsåret 2012.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Swedavias pressavdelning 08-797 87 77 eller press@swedavia.se