Gå till innehåll

Finansiering av infrastruktur för buss flyttas fram

2012-04-03, kl. 15:55

Swedavia meddelade den 20 mars beslut om att införa en avgift för att skapa en långsiktigt hållbar finansiering av infrastrukturen för buss vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Bromma Stockholm Airport. Efter reaktioner från bussoperatörer väljer Swedavia nu att avvakta med införandet, tills dess att frågan prövats av Konkurrensverket.

Swedavia har tidigare meddelat att införandet av angöringsavgifter för bussar vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Bromma Stockholm Airport ska äga rum den 1 maj 2012. Efter reaktioner på utformningen av systemet från bussoperatörer väljer Swedavia nu att flytta fram införandedatumet tills dess att frågan är prövad av Konkurrensverket. Utifall prövningsperioden skulle överstiga det tidigare kommunicerade införandedatumet kommer Swedavia inte att avgiftsbelägga bussangöringar vid flygplatserna retroaktivt.

- Vi anser inte att avgiften strider emot de konkurrensrättsliga regler som finns, men vi väljer ändå att avvakta tills dess att frågan är genomlyst av Konkurrensverket. Vi välkomnar samtidigt en extern granskning av vår ambition om ett långsiktigt säkerställande av infrastrukturen för buss vid flygplatserna, säger Lennart Bergbom, strategidirektör Swedavia.

Den avgift som Swedavia tidigare beslutat om syftar till att skapa en långsiktigt hållbar finansiering av infrastrukturen för buss när antalet resenärer vid flygplatserna blir allt fler. Avgiften uppgår till i genomsnitt 2 kronor per resenär och rabatteras under 2012 med hälften, efter önskemål från bussbranschen. I Stockholm miljödifferentieras avgiften med följden att bussar drivna av förnybara bränslen betalar 40 procent lägre avgift än bussar drivna av fossila bränslen.