Gå till innehåll

Fler resenärer, minskade utsläpp och ökande resebehov på Arlanda

2012-04-04, kl. 10:37

Första kvartalet 2012 reste mer än 4 418 397 resenärer via Stockholm Arlanda Airport, en ökning med cirka 310 000 eller 7,5 procent jämfört med motsvarande period 2011. Under mars månad översteg antalet resenärer 1,6 miljoner, vilket är en ökning med 7 procent. Denna ökande efterfrågan understryker behovet av ökad kapacitet på flygplatsen.

Även 2012 fortsätter efterfrågan på snabba kommunikationer inrikes och utrikes att öka. Arlanda hade 4 418 397 resenärer första kvartalet vilket är 7,5 procent fler än samma period förra året. Under mars har 7 procent fler, eller totalt 1,6 miljoner resenärer, rest till eller från flygplatsen.

För att säkerställa Stockholms nationella och internationella tillgänglighet med tillräcklig kapacitet bygger Arlanda just nu om och till terminalerna med början i Terminal 2. Dessutom krävs ett nytt miljötillstånd för att klara de ökande behoven från den växande Stockholmsregionen och övriga landet – med nuvarande tillstånd riskerar kapaciteten att halveras år 2018.

- Fler resenärer och ökande behov måste vi möta genom fortsatta investeringar och tillbyggnader. Att Arlanda får ett nytt miljötillstånd som säkrar både tillgänglighet och miljö är också avgörande för de framtida resenärerna, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Samtidigt som antalet resenärer blir fler ökar inte antalet starter och landningar i motsvarande utsträckning, vilket innebär att utsläpp per resenär fortsätter att minska. Hittills under 2012 har antalet resenärer vid flygplatsen ökat med över 310 000, eller 7,5 procent, samtidigt som antalet landningar endast ökat med 3 procent.

Inom inrikestrafiken är det resandet mellan Arlanda och Malmö, följt av Umeå, som ökar mest. Utrikes ökar Berlin, Tallinn samt Amsterdam mest.