Gå till innehåll

Fler reser till och från Stockholmsregionen

2011-04-07, kl. 09:10

Under mars månad ökade antalet utrikesresenärer på Arlanda med nio procent och antalet inrikesresenärer med sju procent, vilket ger totalt åtta procents ökning jämfört med mars förra året. Totalt innebär det att 1 542 461 resenärer flög till och från Arlanda under mars månad.

Antalet resenärer har ökat kraftigt under det första kvartalet på Stockholm Arlanda Airport. Under januari, februari och mars månad hade flygplatsen 4 109 510 resenärer. Det är särskilt utrikestrafiken som växer starkt och i absoluta tal reste 3 015 057 resenärer utrikes och 1 094 453 resenärer inrikes under det första kvartalet. Jämfört med samma period föregående år innebär det en ökning på nio procent för inrikestrafiken och tolv procent för utrikestrafiken.

– Den starka svenska ekonomin i kombination med att flygbolagen har valt att satsa på den svenska marknaden är de huvudsakliga förklaringarna till det ökade resandet. Med fler avgångar och nya destinationer ökar tillgängligheten både inom samt till och från Sverige, säger Karl Johnsson. 


För mer information:
Karl Johnsson, marknadsanalytiker, Swedavia, 0734-226250.
Anders Bredfell, Presschef, Stockholm Arlanda Airport, 0708-916 401