Gå till innehåll

Kraftig resenärstillväxt under 2010

2011-01-07, kl. 09:00

Resenärerna ökade rejält på Stockholm-Arlanda Airport under 2010. Totalt ökade antalet resenärer med sex procent jämfört med 2009. I absoluta tal reste 16 962 544 resenärer till och från Stockholm-Arlanda Airport under året.

Resenärerna ökade rejält på Stockholm-Arlanda Airport under 2010. Totalt ökade antalet resenärer med sex procent jämfört med 2009. I absoluta tal reste 16 962 544 resenärer till och från Stockholm-Arlanda Airport under året.

Den största ökningen stod utrikesresenärerna för, plus sju procent, medan inrikesresenärerna ökade med två procent.

– Det handlar om en kraftfull passagerartillväxt under året, trots askmoln, strejker och kraftiga snöoväder. Särskilt andra halvan av året har uppvisat stadigt ökat resande vid nästan alla våra flygplatser, säger Swedavias marknadschef Mats Sigurdson.

Under december månad valde 1 316 541 personer att resa till och från Arlanda vilket är en ökning med 12 procent jämfört med december föregående år. Av dessa reste 979 578 personer utrikes och 336 963 personer inrikes.

 

Tio-i-topp destinationer från Arlanda 2010
Köpenhamn, Oslo, London, Luleå, Helsingfors, Frankfurt, Amsterdam, Umeå, Göteborg och Paris.

För mer information:

Mats Sigurdson, Marknadschef, Swedavia, 0733-238 601